"Wydanie przez prezesa UOKiK decyzji zezwalającej na koncentrację oznacza, iż drugi i za razem ostatni warunek zawieszający, od którego uzależnione było wejście w życie zawartych ze spółką Bumar umów dotyczących nabycia przez emitenta składników Ursus został spełniony" - napisano w raporcie.

Reklama

Dodano, że "w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania decyzji prezesa UOKiK emitent, podpisze ze spółką Bumar protokoły zamknięcia do każdej z zawartych umów i stanie się właścicielem znaków towarowych Ursus, 100 proc. udziałów spółki Ursus sp. z o.o. w Warszawie oraz nie więcej niż 102 ciągników marki "Ursus".

Wartość transakcji to ponad 15 mln zł.