1. Zaloguj się na stronie internetowej

Aby uzyskać możliwość rejestracji zakupionego pojazdu w internecie, należy zalogować się na stronie internetowej www.epuap.gov.pl.

2. Wybierz odpowiednią kategorię

W kategorii motoryzacja i transport trzeba wybrać zakładkę rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP.

3. Wybierz swoją miejscowość

W miejscowości, w której mieszkasz, wybierz urząd lub instytucję, które umożliwią załatwienie sprawy. Zostaniesz poinformowany o opłatach, godzinach pracy urzędu, sposobie komunikowania itp. Obecnie możliwość zarejestrowania pojazdu oferuje trzynaście jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wypełnij formularz

Przy wypełnianiu formularza należy postępować zgodnie z instrukcją. Gdy praca nad wnioskiem zostanie zakończona, należy wybrać opcję zapisz. Po sprawdzeniu poprawności danych należy przesłać e-wniosek do wybranego przez nas urzędu.

5. Złóż niezbędne dokumenty

Do prawidłowego zarejestrowania pojazdu niezbędne będą dokumenty wymagane przez ustawę z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Są to dokumenty poświadczające własność pojazdów, w tym umowa sprzedaży. Niezbędna będzie także karta pojazdu oraz dokumenty określające tożsamość właściciela. Konieczne będzie również potwierdzenie wniesienia stosownej opłaty.