Mateusz Machalski; asystent podatkowy w Independent Tax Advisers

Reklama

Przed zaliczeniem wydatku do kosztów uzyskania przychodów zawsze musimy sprawdzić, czy poniesiony przez nas wydatek nie został włączony do katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Ponadto aby urzędy skarbowe potraktowały poniesione wydatki na zakup części zamiennych jako koszty, musimy wykazać, że poniesiony wydatek wpłynął pośrednio lub bezpośrednio na uzyskanie przez nas przychodów, np. wymieniono dotychczasowy, zepsuty akumulator w firmowym samochodzie, dzięki czemu będzie on służył pracownikowi oferującemu nasze produkty klientom.

Przy ocenie, czy istnieje ten związek, należy wziąć pod uwagę celowość wydatku. Nie bez znaczenia pozostaje też potencjalna możliwość przyczynienia się wydatków poniesionych na części zamienne do osiągnięcia przychodów. Możliwość taką należy oceniać w dacie powstania wydatków na podstawie obiektywnych przesłanek. W naszych rozliczeniach oprócz obniżenia kwoty dochodu o koszty, możemy także rozliczyć podatek naliczony przy zakupie np. części zamiennych do firmowego samochodu.

Na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o ile nabyte towary, w tym również części zamienne, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dlatego właśnie przy rozliczaniu VAT tak jak i przy podatku dochodowym musimy wykazać związek pomiędzy wydatkiem poniesionym na części zamienne a osiągniętym przez nas przychodem.

Podstawa prawna

Reklama

Art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397).