TEZA

Jeśli import samochodu został dokonany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnika, a następnie doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to faktyczne opodatkowanie dotyczy zarówno czynności importu, jak i wewnątrzwspólnotowego nabycia. Jeśli dojdzie do podwójnego opodatkowania VAT, to państwo członkowskie, na terenie którego następuje import, powinno zwrócić podatek.

Reklama

STAN FAKTYCZNY

Skarżący sprowadził w czerwcu 2008 r. samochód osobowy ze Stanów Zjednoczonych. Samochód najpierw przetransportowano do portu w Niemczech, tam została dokonana odprawa celna. Podatnik zapłacił podatek obrotowy od importu i cło. W efekcie samochód stał się towarem wspólnotowym, po czym został sprowadzony do Polski. W tym samym miesiącu w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem skarżący zapłacił w Polsce akcyzę od samochodu. Naczelnik urzędu skarbowego wydał natomiast zaświadczenie, z którego wynikało, że podatnik nie ma obowiązku zapłaty VAT z tytułu przywozu samochodu z innego państwa członkowskiego. Skarżący zarejestrował samochód, wprowadził do ewidencji środków trwałych, a w lipcu obniżył podatek należny o 6 tys. zł.

UZASADNIENIE

Spór w omawianej sprawie sprowadzał się do rozstrzygnięcia, do jakich czynności opodatkowanych doszło, w jakim charakterze występował skarżący oraz jakie powinny być rozliczenia.

Zdaniem sądu w sprawie doszło do dwóch odrębnych czynności. Najpierw nastąpił import samochodu na terytorium Unii Europejskiej, a następnie nabycie wewnątrzwspólnotowe. Miejscem importu towaru były Niemcy. Tam zostały zapłacone cło i podatek obrotowy.

Reklama

Sąd wskazał, że podatnik mógł zastosować również inną, korzystniejszą procedurę. Przy odprawie pojazdu w porcie w Niemczech możliwe było zastosowanie procedury, zgodnie z którą pojazd jest dopuszczony do obrotu i jednocześnie wprowadzany na rynek krajowy (import z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową). Gdyby taka procedura została zastosowana, to nie zostałby naliczony podatek obrotowy na terenie Niemiec. Podatnik zdecydował się jednak na wprowadzenie pojazdu do obrotu w Niemczech i zapłatę tam podatku obrotowego. W efekcie – jak wskazał sąd – przemieszczenie samochodu z Niemiec do Polski należało uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.W omawianej sprawie zastosowanie znajdzie art. 11 ust. 1 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Chodzi o opodatkowanie towaru najpierw zaimportowanego do innego kraju Wspólnoty, a następnie przywiezionego do Polski. Dotyczy to jednak towarów, które mają służyć podatnikowi w prowadzonej działalności gospodarczej.

Spór w omawianej sprawie dotyczył też ustalenia, do jakich celów (prywatnych czy w działalności) miał służyć samochód. Zdaniem podatnika samochód sprowadził on do celów prywatnych, natomiast zdaniem organów podatkowych i sądu – do celów prowadzonej działalności.

Zdaniem sądu wszystkie działania urzędowe związane z samochodem wskazywały na to, że skarżący działał jako podatnik VAT. Jak wskazał więc WSA, faktyczne opodatkowanie dotyczy zatem zarówno czynności importu, jak i wewnątrzwspólnotowego nabycia. Ponieważ w takiej sytuacji czynność przywozu jest opodatkowana w VAT dwukrotnie, to przepisy dyrektywy o VAT nakazują, aby państwa członkowskie, w których następuje import, przyznały prawo bezpośredniego zwrotu podatnikowi dokonującemu przemieszczania towaru i takie prawo przysługiwało skarżącemu.

Wyrok WSA w Opolu z 17 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Op 31/11, nieprawomocny.