W okolicach Warszawy policja korzystała z helikoptera do kontroli ruchu drogowego.

Reklama

– Czy policja może w ten sposób rejestrować wykroczenia? Jakie są jeszcze sposoby pomiaru prędkości – pyta pan Bogdan z województwa mazowieckiego.

Urządzeniem rejestrującym są nie tylko fotoradary, ale i inne urządzenia do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym, w tym takie, które są zamontowane w statku powietrznym (np. helikopterze). Taką definicję wprowadziła nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 31 grudnia 2010 r.

Urządzenia rejestrujące

Nowela, definiując w ten sposób urządzenia rejestrujące, dopuściła możliwość rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym, w tym także prędkości, za pomocą takiego sprzętu zamontowanego w helikopterze. Dlatego kierowcy muszą się liczyć z tym, że za nieprawidłowe wyprzedzanie, przejazd na czerwonym świetle, przekraczanie linii podwójnej ciągłej, a nawet przekroczenie prędkości zostaną ukarani mandatem, gdy zdarzenie takie zostanie zarejestrowane ze śmigłowca.

W praktyce policja ze śmigłowca nagrywa np. przejazd na czerwonym świetle czy tzw. wyprzedzanie na trzeciego. Funkcjonariusze z helikoptera powiadamiają o wykroczeniu policjantów w radiowozach, którzy zatrzymują kierowcę do kontroli i karzą go mandatem.

Oprócz tradycyjnych radarów, wideorejestratorów czy fotoradarów nowe przepisy dopuszczają także inne sposoby rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym. Za sprawą nowelizacji funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) mogą korzystać z urządzeń, które zmierzą średnią prędkość na danym odcinku drogi z jednego punktu do drugiego. Dlatego prędkość może być zmierzona nawet na kilku kilometrach między jednym punktem a drugim. Przy wjeździe na dany odcinek drogi kierowcy zostanie zrobione zdjęcie i zarejestrowana dokładna godzina. Na drugim punkcie także zostanie zrobione zdjęcie i podany czas przejazdu. Wówczas będzie można obliczyć średnią prędkość przejazdu i ocenić, czy kierowca jechał za szybko. Dlatego gdy na danym odcinku cały czas dopuszczalna prędkość wynosi 90 km/godz., a okaże się, że kierowca jechał średnio 100 km/godz., to zostanie ukarany mandatem. Jednak przepis umożliwiający skorzystanie przez ITD z takiej możliwości zacznie obowiązywać 1 lipca 2011 r.Straż miejska

Nowelizacja przepisów ruchu drogowego określiła również, że straż miejska może kontrolować prędkość z samochodu. Dlatego może mieć umieszczony fotoradar wewnątrz pojazdu i w ten sposób robić zdjęcia kierowcom przekraczającym prędkość czy przejeżdżającym na czerwonym świetle. Jednak przepisy określają, że w czasie pracy urządzenia pojazd straży miejskiej nie może znajdować się w ruchu. W dodatku musi być oznakowany. Oznacza to, że funkcjonariusze ci nie mogą tak jak policja jechać za kierowcą i nagrywać wideorejestratorem popełniane wykroczenia.

Ważne!

Oprócz tradycyjnych radarów, wideorejestratorów czy fotoradarów nowe przepisy dopuszczają także inne sposoby rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym

PODSTAWA PRAWNA

Art 1 pkt 1, 6, 7 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 225, poz. 1466).