Punkty za wykroczenia pozostają bez zmian. Zmodyfikowaną tabelkę z punktami za przekroczenia dozwolonej prędkości zawiera projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Reklama

Zmiana wynika stąd, że nowelizacją przepisów ruchu drogowego, która wejdzie w życie 31 grudnia 2010 roku, dodano art. 92a do kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim, kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny. Do tej pory dwa przepisy, na podstawie których karani byli kierowcy, mówiły o niestosowaniu się do znaków drogowych oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.