Fotoradary zmierzą przekroczenie prędkości dopiero gdy kierowca pojedzie o 10 km/godz. szybciej niż podają znaki.

Sejm znowelizował ustawę o ruchu drogowym. Wprowadził tolerancję dotyczącą rejestracji prędkości, z jaką porusza się kierowca.
– Czy to oznacza, że można jeździć szybciej niż wskazują znaki drogowe – pyta Włodzimierz z Lublina.

Rzeczywiście do przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym została wprowadzona zmiana, która określa, że fotoradary zarejestrują przekroczenie prędkości dopiero gdy kierowca pojedzie o 10 km/godz. szybciej, niż pozwalają przepisy. Oznacza to, że jeżeli fotoradar zostanie postawiony np. na drodze, gdzie można jechać 90 km/godz., to mandat zostanie wystawiony, gdy kierowca przekroczy 100 km/godz. Na obszarze zabudowanym zdjęcie z wykroczeniem trafi do kierowcy, gdy zamiast 50 km/godz. pojedzie ponad 60 km/godz.

Nie oznacza to jednak, że jest to przyzwolenie na szybszą jazdę. Przepis ten został wprowadzony z kilku względów. Ustawodawca wyszedł z założenia, że przy sporym natężeniu ruchu ciężko jest bez przerwy kontrolować prędkościomierz i kierowcę zdarza się nieznacznie przekroczyć prędkość. Szczególnie jest to trudne, gdy dodatkowo jest duże zagęszczenie znaków drogowych. Uznano jednak, że większe przekroczenie jest działaniem umyślnym, za które trzeba ponieść karę. W dodatku fotoradary mogą się nieco mylić przy rejestrowaniu prędkości.


Przepis dotyczący tolerancji prędkości odnosi się jednak do urządzeń rejestrujących. Chodzi tu głównie o fotoradary. Dlatego tylko te urządzenia będą tolerować przekroczenie prędkości o 10 km/godz. Tymczasem policja korzysta nie tylko z fotoradarów, ale i radarów. Dlatego w dalszym ciągu funkcjonariusze tej służby będą mieli możliwość dokonania dokładnego pomiaru i ukarania kierowcy za nieznaczne przekroczenie prędkości. Ustawodawca nie wspomniał bowiem nic o urządzeniach kontrolno-pomiarowych, z których może korzystać policja.

Zmiana rozszerza jednak kompetencje Inspekcji Transportu Drogowego. Zgodnie z intencją ustawodawcy będzie to główny organ, zajmujący się przekroczeniami prędkości. Za nieprzestrzeganie limitów prędkości czy przejazd na czerwonym świetle inspektorzy ukarzą nie tylko kierowców ciężarówek i autobusów, ale i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Przepisy ustawy wejdą w życie po 30 dniach od ich publikacji, ale niektóre, jak szersze uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego, zaczną obowiązywać z początkiem 2011 roku. Przepisy te zostały już podpisane przez prezydenta i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna
Art. 1 pkt 7 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.