Polscy kierowcy lubią prowadzić samochód (80 proc. wskazań), uważają się za kulturalnych, przewidujących, jeżdżących pewnie i zdecydowanie (87 proc.) oraz rozważnie (90 proc.) - tak wynika z raportu TNS OBOP, który zapytał polskich kierowców jak postrzegają samych siebie.

Reklama

Pytanym Polkom i Polakom została przedstawiona lista cech, które mogą charakteryzować kierowców. Zadanie badanych kierowców polegało na określeniu, w jakim stopniu dana cecha do nich pasuje (przy użyciu skali 5-stopniowej, gdzie 5 oznaczało "doskonale pasuje", 4 - "raczej pasuje", 3 - "ani pasuje ani nie pasuje", 2 - "raczej nie pasuje", 1 - "w ogóle nie pasuje"). Z badania wynika, że prowadzenie samochodu sprawia przyjemność ośmiu na dziesięciu badanych (80 proc., suma wskazań "doskonale pasuje i raczej pasuje"). Istotnie częściej samochodem lubią jeździć mężczyźni, osoby oceniające swoją sytuację materialną jako dobrą, mieszkańcy największych miast.

Aż 90 proc. badanych uważa się za kierowców jeżdżących rozważnie. Rzadziej taką opinię o sobie wyrażali najmłodsi kierowcy. Jednocześnie niemal tyle samo respondentów (87 proc.) uważa się za kierowców kulturalnych, jeżdżących pewnie i zdecydowanie, przewidujących co zrobią inni użytkownicy drogi. Prawie tyle samo badanych (86 proc.) deklaruje, że dobrze zna przepisy ruchu drogowego i nigdy nie spowodowało poważnego wypadku drogowego.

Stwierdzenia o zabarwieniu negatywnym były o wiele rzadziej wskazywane przez respondentów jako pasujące do nich samych. Dla przykładu jedynie 17 proc. kierowców uważa, że zasługuje za określenie "niedzielny kierowca" (istotnie częściej są to kobiety oraz najmłodsi respondenci). Co piąty badany jest zdania, że czasami zachowuje się nieprzewidywalnie na drodze (częściej kobiety oraz kierowcy w wieku 30-39 lat), często łamie przepisy (częściej kobiety i najmłodsi respondenci) oraz nie umie dobrze parkować (częściej kobiety oraz kierowcy w wieku 30-39 lat).

"Polscy kierowcy prowadzą samochód z przyjemnością. Wyniki badania TNS OBOP potwierdzają, iż większe zadowolenie z jazdy samochodem wykazują osoby o wyższym statusie społecznym. Lepsze mniemanie o sobie jako bezpiecznym kierowcy mają mężczyźni. Kobiety częściej skłonne są przyznać się do bycia czy też łamania przepisów drogowych. Opinie te odzwierciedlają dość stereotypowy sposób myślenia i wskazują na większy samokrytycyzm wśród kobiet" - komentuje wyniki badania Magdalena Sawińska, lider sektora badań rynku motoryzacyjnego TNS OBOP.