Inne
Reklama

Jedziesz na wakacje samochodem? Planujesz eskapadę zagraniczną? Czy zostajesz nad polskim morzem lub wybierasz mazurskie jeziora? Powinieneś to przeczytać… Z raportu opublikowanego przez EuroRAP (Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach) wynika, że mniej niż 1/3 długości podstawowych dróg w Europie spełnia "najwyższe możliwe" standardy bezpieczeństwa uznawane w krajach Unii Europejskiej.

Ryzyko przedstawiono za pomocą pięciostopniowej skali: kolor zielony oznacza najniższą klasę ryzyka (najwyższy poziom bezpieczeństwa), a kolor czarny najwyższą klasę ryzyka (najniższy poziom bezpieczeństwa).

Inne

Spośród 15 sprawdzonych krajów, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania i Szwajcaria zajmują najwyższe miejsca w rankingu bezpieczeństwa na sieci TEN-T. Ponad połowa długości sieci w tych krajach spełnia "najwyższe możliwe" standardy bezpieczeństwa.Zobacz drogi śmierci! Także w Polsce! - czytaj dalej>>>


Najlepszym w rankingu państwem jest Szwecja, gdzie 85 proc. długości sieci uzyskało najniższy poziom ryzyka. Zgodnie z zaleceniami Programu EuroRAP Szwecja przyjęła nowe zasady bezpieczeństwa w projektowaniu dróg nie będących autostradami, w związku z czym planuje się podniesienie standardów bezpieczeństwa na wszystkich głównych drogach jednojezdniowych do roku 2025. Eksperci szwedzki przykład uznają za modelowy i rekomendują go dla wszystkich państw do wdrożenia na drogach głównych, które nigdy nie zostaną przebudowane na autostrady ze względu na zbyt niskie natężenie ruchu.


Inne
Inne

Najbardziej charakterystycznym krajem jest Słowenia z nowowybudowaną siecią dróg, dzięki której uzyskuje przewagę nad innymi państwami. Blisko połowa długości (49 proc.) została uznana za "możliwie najbezpieczniejszą", jednak poza nową siecią autostrad TEN-T ryzyko jest nawet 10-krotnie wyższe.

Czechy wykazują postęp, dzięki czemu zbliżają się do Belgii osiągając poziom 15 proc. długości dróg o "możliwie najwyższych" standardach bezpieczeństwa. A jak wygląda sytuacja w Polsce?Zobacz drogi śmierci! Także w Polsce! - czytaj dalej>>>Z raportu EuroRAP wynika, że ok. 4 proc. polskich dróg (przeważnie autostrady) spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Aż 36 proc. dróg w naszym kraju oznaczono kolorem czarnym - tam czai się najwyższe z możliwych ryzyko wypadku. 31 proc. dróg "pomalowano" na czerwono i zakwalifikowano do kategorii średnio-wysokiego ryzyka.

Inne

Gorzej jest tylko w Słowacji, gdzie aż 38 proc. dróg zakwalifikowano jako odznaczające się najwyższym poziomem ryzyka. Jednak wszystkie kraje w niechlubnej statystyce bije jest Bośnia i Hercegowina, gdzie 50 proc. dróg charakteryzuje najwyższy poziom ryzyka.Zobacz drogi śmierci! Także w Polsce! - czytaj dalej>>>

Inne
Reklama
Inne
Inne

Raport wykazuje, że Włochy i Hiszpania rzadko spełniają "najwyższe z możliwych" kryteria bezpieczeństwa w badanym okresie, jednak większość ich sieci drogowej osiąga drugi w kolejności najlepszy wynik. Wyspy Brytyjskie osiągają znacząco odmienne standardy bezpieczeństwa.Zobacz drogi śmierci! Także w Polsce! - czytaj dalej>>>

Inne

A oto jak wygląda czarna polska rzeczywistość w przykładach… Naukowcy z Politechniki Gdańskiej, na zlecenie Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie opracowali mapy ryzyka na drogach województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Mapy powstały właśnie w ramach realizacji Europejskiego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP.

Mapa ryzyka indywidualnego na drogach województwa pomorskiego prezentuje poziomy ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w wypadku drogowym na drogach krajowych i wojewódzkich... Ryzyko indywidualne dotyczy każdego użytkownika dróg i mierzone jest częstością wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi na każdym odcinku drogi w stosunku do liczby pojazdów, które przejeżdżają przez ten odcinek w ciągu trzech lat objętych analizą (2007-2009).

Inne

Mapa ryzyka indywidualnego na drogach województwa pomorskiego...- "czarne odcinki" (tj. odcinki o najwyższym poziomie ryzyka) stanowiły 37 proc. długości analizowanych dróg (w tym: 28 proc. dróg krajowych i 41 proc. dróg wojewódzkich),

- "czarne i czerwone odcinki" (tj. odcinki o ryzyku niedopuszczalnym na podstawowej sieci dróg europejskich) stanowiły 71 proc. długości analizowanych dróg (w tym: 73% dróg krajowych i 70 proc. dróg wojewódzkich),

- "zielone i żółte odcinki" (tj. odcinki o najmniejszym ryzyku) stanowiły 20 proc. długości analizowanych dróg (w tym: 16 proc. dróg krajowych i 22 proc. dróg wojewódzkich).

- 52 proc. ogółu ofiar śmiertelnych i ciężko rannych ma miejsce na "czarnych odcinkach" (w tym 37 proc. w przypadku dróg krajowych i 59 proc. w przypadku dróg wojewódzkich).

W 2009 roku w woj. pomorskim wydarzyło się 2848 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 257 osób, a rannych było 3641 osób. Biorąc pod uwagę liczbę ofiar śmiertelnych woj. pomorskie w 2009 roku zajmowało 8 miejsce w Polsce.

Oto polskie drogi śmierci! - czytaj dalej>>>Inne

Mapa ryzyka indywidualnego na drogach woj. warmińsko-mazurskiego...- "czarne odcinki" (tj. odcinki o najwyższym poziomie ryzyka) stanowiły 64 proc. długości analizowanych dróg (w tym: 62 proc. dróg krajowych i 66 proc. dróg wojewódzkich),

- "czarne i czerwone odcinki" (tj. odcinki o ryzyku niedopuszczalnym na podstawowej sieci dróg europejskich) stanowiły 84 proc. długości analizowanych dróg (w tym: 91 proc. dróg krajowych i 79 proc. dróg wojewódzkich),

- "zielone i żółte odcinki" (tj. odcinki o najmniejszym ryzyku) stanowiły 8 proc.długości analizowanych dróg (w tym: 5 proc. dróg krajowych i 10% dróg wojewódzkich).

- 76 proc. ogółu ofiar śmiertelnych i ciężko rannych ma miejsce na "czarnych odcinkach" (w tym 70 proc. w przypadku dróg krajowych i 85 proc. w przypadku dróg wojewódzkich).

W 2009 roku w woj. warmińsko-mazurskim miało miejsce 1 817 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 176 osób, a rannych były 2 382 osoby. Biorąc pod uwagę liczbę ofiar śmiertelnych województwo warmińsko-mazurskie w 2009 roku zajmowało 3 miejsce wśród najlepszych w Polsce.

Inne