Konserwator przeprowadził na początku czerwca kontrolę na moście Poniatowskiego. Zapytany o jej wyniki odpowiedział: "profesor Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenia pokontrolne mające na celu wyeliminowanie czynników oddziałowujących negatywnie na stan zachowania obiektu zabytkowego oraz utrzymania go w niepogorszonym stanie".

Reklama

Jak zaznaczył, "czynności kontrolne wykazały, że zabytkowy most wraz z wiaduktami jest w nieodpowiednim stanie technicznym, co bezpośrednio przedkłada się na niewłaściwy stan zachowania zabytku". Zalecił przeprowadzenie prac "wyodrębniając ich trzy etapy w trakcie, których zostaną przeprowadzone kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie całego obiektu. Zlecone działania pozwolą na zabezpieczenie obiektu przed dalszym pogarszaniem się stanu technicznego oraz, poprawią stan zachowania budowli, jednocześnie przyczyniając się do poprawy estetyki zabytku".

Spór o fotoradary

Odniósł się również do zamontowanych przez Zarząd Dróg Miejskich sześciu fotoradarów. "Ze względu na umiejscowienie fotoradarów ingerujące w strukturę ław kamiennych (w obrębie siedzisk), zaleca się demontaż tych fotoradarów i zastosowanie urządzeń odpowiadających za odcinkowy pomiar prędkości" - przekazał konserwator.

Spór o lokalizację i wygląd wolno stojących szaf radarowych na zabytkowym moście Poniatowskiego toczy się od ponad miesiąca. Mazowiecki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki zawnioskował o zmianę ich lokalizacji, tłumacząc, że nie znał ich dokładnego położenia. ZDM odpowiedział, że "Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków prawie rok temu wydał zgodę na montaż fotoradarów na moście i na wiadukcie w zakresie i sposobie wykonania określonym w programie robót, który był załącznikiem do tej zgody, i w którym jest zarówno ich wygląd, jak i mapa z lokalizacją".

Reklama

Krytykowany był też wygląd fotoradarów. "Wygląd fotoradarów i ich ulokowanie w stosunku do jezdni określają przepisy. Nie są ładne, ale przez lata wszyscy zawsze chcieli, by były jak najbardziej jaskrawe. No to w przepisach są" – napisał Zarząd Dróg Miejskich.

Radary na moście Poniatowskiego usytuowane są po obu brzegach Wisły. Gdy już zaczną działać, kierowcy jadący w kierunku Pragi będą musieli na nie uważać przy wieżycy, następnie nad ul. Solec, a także nad Wisłą. Na pasie dla jadących z Pragi w kierunku centrum pierwszy fotoradar będzie kontrolował prędkość przed Wybrzeżem Szczecińskim, następny niemal na wysokości lewego brzegu Wisły, a ostatni nad ul. Kruczkowskiego.