Nowe przepisy ruchu drogowego od czwartku 20 maja regulują zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagające ruch (np. rolki, wrotki, deskorolki). Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że ustawa wprowadza pierwszeństwo pieszego w stosunku do kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO) poruszającego się po części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Kierujący tymi pojazdami będą zobowiązani do ustępowania pierwszeństwa pieszym i nieutrudniania im ruchu.

Reklama

– Bezpieczeństwo niechronionych uczestnikowi ruchu drogowego jest jednym z priorytetów działań policji ruchu drogowego, więc będziemy obserwować zarówno zachowanie użytkowników "nowych kategorii pojazdów" jak i pieszych powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Każda sytuacja oczywiście będzie traktowana indywidualnie. Jednak trzeba pamiętać nie tylko o uprawnieniach, jakie dają znowelizowane przepisy, ale także obowiązkach, które nakładają na kierujących – wskazał.

Trwa ładowanie wpisu

Policja podkreśla również, że w prawie o ruchu drogowym pojawiają się trzy nowe definicje:

 • Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
 • Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące – monocykl, seegway).
 • Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (rolki, wrotki, deskorolka bez napędu elektrycznego).
Reklama

– Zainteresowanie hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami osobistego transportu cieszy się coraz większą popularnością. Nie dziwi więc konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji, które uporządkują sposób korzystania z nich – powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Warto zauważyć, że w określonych sytuacjach kierujący hulajnogą będzie mógł poruszać się także i po jezdni, o ile dopuszczalna na niej prędkość nie przekracza 30 km/h. Kierowcy muszą więc zwiększyć swoją czujność i mieć na uwadze, że na swojej drodze mogą spotkać nie tylko rowerzystów – zaznaczyła.

Trwa ładowanie wpisu

Hulajnoga elektryczna i dopuszczalna prędkość

– Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/hpodkreśla policja.

Do tego ma obowiązek korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, ale musi zachowywać się według następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
Reklama

Hulajnoga elektryczna: jakie uprawnienia?

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Hulajnoga elektryczna i dzieci

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Mogą z niej korzystać jedynie w strefie zamieszkania i to pod okiem dorosłego.

Hulajnoga elektryczna i zakaz jazdy po alkoholu

Czego nie wolno na hulajnodze? Nowe przepisy zabraniają:

 • kierowania hulajnogą w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,
 • przejeżdżania przez przejście dla pieszych,
 • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów,
 • czepiać się innych pojazdów.

Hulajnoga elektryczna i parkowanie

Ustawa wprowadza obowiązek pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

 • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
 • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

W nowelizacji wskazano też wysokość opłat za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego. Pojazdy te mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

Hulajnoga elektryczna: jaki mandat i za co?

– Prawo przewiduje kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu. W związku z tym następują zmiany w ustawie – Kodeks wykroczeń – podkreśla policja.

 • Mandat 200 zł za korzystanie podczas jazdy z telefonu (słuchawka lub mikrofon trzymane w ręku).
 • Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł.
 • Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł.
 • Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 100 zł.
Hulajnoga elektryczna / Skoda

Urządzenia transportu osobistego – gdzie jeździć UTO

Kierujący urządzeniem transportu osobistego (elektryczna deskorolka, monocykl, seegway) musi poruszać się drogą dla rowerów (nie ma możliwości jazdy pasem ruchu dla rowerów wyznaczonym na jezdni) z prędkością do 20 km/h. Z chodnika może korzystać, gdy brakuje ścieżki – z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Kto może kierować UTO?

Każdy, kto ukończył 18 lat. Od osób w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat mogą korzystać z UTO jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Czego nie wolno na UTO?

Nowe przepisy, podobnie jak w przypadku hulajnogi, zabraniają:

 • jeździć w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • przewozić innych osób, zwierząt i przedmiotów,
 • przejeżdżania przez przejście dla pieszych,
 • ciągnięcia lub holowania innych pojazdów lub osób poruszających się np. na rolkach, wrotkach czy desce,
 • czepiać się innych pojazdów.
Deskorolka / Shutterstock

Urządzenia wspomagające ruch, czyli rolki wrotki i deskorolka

Urządzenie wspomagające ruch (UWR) to nic innego jak sprzęt sportowo-rekreacyjny, który wymaga pozycji stojącej i napędzany jest siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka bez silnika elektrycznego). W myśl nowych przepisów użytkownik UWR ma korzystać z chodnika (z prędkością pieszego), drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów.

Jaka prędkość na rolkach czy desce?

Osoba korzystająca z UWR ma obowiązek:

 • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
 • przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;
 • przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
 • przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
 • zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Czego nie wolno na rolkach, wrotkach i desce?

Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:

 • poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów;
 • poruszania się tyłem.

Nowe przepisy dla kierowców i pieszych

Komenda Główna Policji podkreśla także, że w wyniku wprowadzenia nowych przepisów, zmianie ulegną istniejące regulacje prawne, które dotyczą sposobu zachowania się osób pieszych i kierowców wobec użytkowników nowo powstałych kategorii pojazdów i urządzeń.

Stąd od 20 maja kierujący pojazdem który nadal przy wyprzedzaniu będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu teraz również w razie wyprzedzania hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego czy osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie musiał zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.

UWAGA! Do tej pory jazda czy to na rolkach, czy na tradycyjnej hulajnodze na podwójnym gazie była legalna. Od 20 maja taki wybryk będzie stanowić wykroczenie z art. 97 kodeksu wykroczeń.

Policja - Skoda Superb / Skoda