Edukacja i wzrost świadomości społecznej w zakresie zeroemisyjnych technologii w transporcie są kluczowe dla rozwoju elektromobilności w Polsce. W tym celu kilkadziesiąt podmiotów i instytucji aktywnych w obszarze zrównoważonego transportu w Polsce, pod egidą KOZK i PSPA, uruchamia kampanię, która ma budować wiedzę i zaufanie społeczne do zero- i niskoemisyjnych środków transportu.

Reklama

- Elektromobilność jest projektem przełomowym, który wyznacza trendy i kierunki rozwoju. Wymaga wykreowania dynamicznego środowiska, w którym wszystkie zainteresowane strony, w tym administracja publiczna, biznes i świat nauki, będą ze sobą współpracować i wspierać swoje działania. Bez stworzenia takiego ekosystemu, rozwój elektromobilności będzie fragmentaryczny i nie osiągnie właściwego tempa, które w świetle nadchodzących wyzwań jest konieczne. Taki cel stawiany jest przed inicjatywą elektromobilni.pl – mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Organizatorzy kampanii elektromobilni.pl, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, zaangażowali w projekt kilkadziesiąt podmiotów, liderów zrównoważonego transportu w Polsce, w tym koncerny motoryzacyjne: BMW, Daimler, Nissan i Volkswagen, sektor infrastrukturalny: ABB i Nexity oraz instytucje finansowe: PKO Leasing. Wśród partnerów są także: Arval, Garo, GreenWay, Volvo, LOTOS, Energa, innogy Go! oraz MAN. Elektromobilni.pl zostali objęci patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wśród patronów kampanii znalazły się ponadto organizacje: UDT, NCBiR, PZPM, PZWLP, Forum Energii, ZPL, ZDS, ITS, a także liczne ambasady, m.in. Niderlandów, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Izraela, Niemiec oraz izby handlowe i kilkadziesiąt polskich samorządów.

- Nadrzędnym celem kampanii jest edukacja, przekazywanie wiedzy w zakresie zrównoważonego transportu w Polsce, który bezpośrednio wpływa na ochronę klimatu i zdrowie społeczeństwa. Podnosi również jakość i poziom życia ludzi oraz jest znaczącym impulsem dla rozwoju gospodarki - mówi Agnieszka Ragin, Zastępca Dyrektora ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, a także Kierownik Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu.

- To najbardziej kompleksowa inicjatywa w Europie, której celem będzie wzrost świadomości społecznej, edukacja i popularyzacja elektromobilności. Liderzy sektora połączyli siły w ramach jednego projektu wspólnie będą rozwijać rynek, z korzyścią dla społeczeństwa, gospodarki i klimatu – dodaje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Link do rejestracji na Wydarzenie będzie dostępny na stronie www.pspa.com.pl, a transmisja realizowana na kanale FB organizacji: https://www.facebook.com/PL.PSPA.

Kontakt

Materiały prasowe
Materiały prasowe

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku zrównoważonego transportu. Organizacja zrzesza ponad 120 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem tego rynku w Europie.

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK) funkcjonuje w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, usługowo-badawcze, doradcze i studialne, a także upowszechnia ich wyniki oraz wspiera administrację publiczną w zakresie polityki ekologicznej i klimatycznej oraz zachodzących zmian środowiskowych i klimatycznych.