Przez pierwsze cztery lata trwania projektu, promowanie go w Rosji było dość trudne, ponieważ ludzie nie byli gotowi na rzeczy związane z recyklingiem. I tak aż do 2018 roku. W ubiegłym roku znacznie wzrosła świadomość ekologiczna, zyskała ona popularność, a moje projekty zostały zauważone i uznane za ciekawe - powiedziała Poliarus.

Reklama