Rząd bierze się za samozwańczych szeryfów drogowych zajeżdżających drogę i siedzących na zderzaku oraz kierowców utrudniających dojazd karetki, straży pożarnej i policji do wypadku. Autorem nowych przepisów jest Ministerstwo Infrastruktury. Pomysłodawcy zaznaczają, że celem projektu jest stworzenie jednoznacznych zasad zachowania w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

Reklama

– Regulacja ma doprecyzować obecnie obowiązujące przepisy poprzez dokładne określenie zasad tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza – uzasadniają potrzeby zmian urzędnicy.

Korytarz życia

W skrócie, w przypadku tworzenia korytarza życia np. na autostradzie kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem będą mieli obowiązek zjechać na lewo, a jadący pozostałymi pasami – na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

Reklama

Zdaniem resortu, efektem zmian prawnych będzie zapewnienie krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych i zwiększenie szans na przeżycie lub na mniejszy uszczerbek zdrowia ofiar wypadku.

A co grozi za blokowanie przejazdu karetki na sygnale? Za podobny wyczyn kierowca może dostać do 500 zł mandatu, ale jeśli policjant uzna, że zachowanie było szczególnie naganne, wówczas może skierować sprawę do sądu. CZYTAJ WIĘCEJ>>
Media

Jazda na suwak

Jeśli chodzi o jazdę na suwak, to nowe przepisy precyzyjnie określą zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Sformalizują też zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

Ministerstwo twierdzi, że w ten sposób chce zmniejszyć długości zatorów, a co za tym idzie zapewnić bardziej płynny i bezpieczniejszy ruch na drogach w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, co najmniej jeden z pasów np. kończy się (zanika).

Media

Resort podkreśla, że zaproponowane uregulowania są zbliżone do sprawdzonych od lat rozwiązań funkcjonujących w wielu w krajach Europy.

Przepisy dotyczące tworzenia tzw. korytarzy życia mają obowiązywać 1 listopada 2019 r., natomiast rozwiązania dotyczące jazdy na suwak zaczną obowiązywać po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Shutterstock