Niemiecka organizacja ekologiczna Deutsche Umwelthilfe wystąpiła do sądu o wydanie zakazu na wjazd do Stuttgartu pojazdów na olej napędowy ze względu na zanieczyszczenie powietrza.

Reklama

Władze stolicy kraju związkowego Badenia-Wirtembergia wnioskowały o wykluczenie takiej ewentualności. Ich zdaniem wystarczającym zabiegiem pozwalającym na poprawę jakości powietrza jest realizowane obecnie unowocześnienie starszych silników Diesla.

Zdaniem sędziów realizowany przez władze plan ograniczenia zanieczyszczeń powietrza jest niewystarczający i musi zostać poprawiony, a jednym z jego elementów powinien być czasowy zakaz poruszania się po ulicach pojazdów z silnikiem Diesla. - Ochronę zdrowia należy cenić wyżej niż interesy kierowców Diesla - orzekli sędziowie.

Ich zdaniem władze landu nie mogą zdać się całkowicie na działania podejmowane przez przemysł motoryzacyjny. Sędziowie wyrazili przekonanie, że zakaz wjazdu dla Diesli jest wykonalny. - Zakaz wjazdu jest najbardziej skutecznym instrumentem obniżenia trującego dwutlenku azotu - stwierdził sąd.

Niemieckie media traktują orzeczenie sądu w Stuttgarcie jak wyrok precedensowy, który będzie miał wpływ na decyzje w innych dużych miastach Niemiec.

Stuttgart ma najbardziej zanieczyszczone powietrze ze wszystkich niemieckich miast. Dotyczy to zarówno zapylenia, jak i zawartości dwutlenku azotu w powietrzu.