Trzy czwarte respondentów zadeklarowało, że w ich gospodarstwach domowych jest samochód. Posiadanie auta zadeklarowało przy tym 50 proc. ankietowanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, 70 proc. mających zasadnicze wykształcenie zawodowe, 81 proc. respondentów z wykształceniem średnim i 90 proc. z wyższym.

Reklama

Samochód znajduje się w gospodarstwach domowych 43 proc. respondentów oceniających własne warunki materialne jako złe, 69 proc. tych, którzy oceniają je średnio i 85 proc. badanych, którzy oceniają swoje warunki materialne jako dobre.

Prawo jazdy posiada 80 proc. mężczyzn i 51 proc. kobiet, przy czym w grupie wiekowej 25-34 lata różnicy praktycznie nie ma (70 proc. mężczyzn i 69 proc. kobiet), a przewaga po stronie mężczyzn pogłębia się z wiekiem i wśród badanych w wieku 65 i więcej lat jest trzykrotna.

Spośród mających prawo jazdy 62 proc. zadeklarowało, że prowadzi samochód codziennie lub prawie codziennie, 9 proc. dwa-trzy razy w tygodniu, 6 proc. 4-5 razy w tygodniu, 3 proc. raz w tygodniu, a nigdy lub prawie nigdy 13 proc. ankietowanych.

Ogólnie umiejętności polskich kierowców dobrze ocenia 38 proc., źle 8 proc., a średnio 51 proc. ankietowanych.

Reklama

Także styl jazdy polskich kierowców badani przez CBOS najczęściej ocenili średnio. Kulturę jazdy średnio oceniło 56 proc., źle 27 proc., a dobrze 16 proc. uczestników sondażu. Pod względem bezpieczeństwa średnie oceny wystawiło kierowcom 54 proc., dobre 29, a złe 16 proc. ankietowanych. Ich odpowiedzialność średnio oceniło 55 proc., źle 28 proc., a dobrze 15 proc. respondentów. Także pod względem ostrożności kierowcy otrzymali 55 proc. średnich, 28 proc. złych i 15 proc. odpowiedzi dobrych. Przestrzeganie przepisów średnio oceniło 51 proc., źle 34 proc., a dobrze 14 proc. pytanych.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" CBOS przeprowadziło 1-8 czerwca na 1020-osobowej reprezentatywnej losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski.