- To przeszkolone osoby w odblaskowych kamizelkach - podkreśla Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Policjant przypomina, że w sierpniu na tradycyjnych szlakach do miejscu kultu maryjnego można spodziewać się zorganizowanych grup pielgrzymów.

Takie kolumny pieszych mają osoby, które kierują ruchem. Należy podporządkować się ich poleceniom podobnie gdy ruchem kieruje policjant. Podobnie jak w sytuacji niewykonywania poleceń funkcjonariusza drogówki, tak i w takim przypadku można zostać ukaranym mandatem.

Policjanci ostrzegają kierowców przed niebezpiecznymi manewrami podczas wyprzedzania kolumny pielgrzymów. W wielu większych miastach przejście pielgrzymki zabezpieczają policjanci.

Szczególnie ostrożnie powinni zachowywać się kierowcy, jeśli pielgrzymka porusza się bocznymi mniej uczęszczanymi drogami. Niestety, mimo apeli na pielgrzymkach zdarzają się wypadki na przykład wjechanie auta w kolumnę pielgrzymów czy potrącenie nieostrożnego pieszego.