Mariane Thyssen - pytana o ewentualne plany rozpoczęcia postępowania przeciwko Berlinowi o naruszenie unijnych przepisów - powiedziała, że Bruksela wciąż przygląda się niemieckim zapisom.

Reklama

"To jest bardzo skomplikowana sprawa i nasi prawnicy wciąż ją analizują" - powiedziała i jednocześnie wyraziła nadzieję, że wkrótce będzie możliwe wypracowanie pewnych rozwiązań.

Jeśli Komisja Europejska zdecyduje się wszcząć postępowanie przeciwko Niemcom, a Berlin zignoruje zalecenia Brukseli, sprawa może się skończyć przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości.