Jak zaznacza Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, spora grupa pieszych lekceważy ten przepis. Policja w ramach Projektu Polsko-Szwajcarskiego planuje zakup 180 tys odblasków, które będą rozdawane bezpłatnie.

Reklama

Policjanci już kiedyś rozdawali odblaski, ale te elementy zamiast stać się częścią ubiory lądują np. w szafie. Gdybyśmy wszyscy nosili te elementy fluorescencyjne to nasze drogi byłby bardziej rozświetlone niż centrum Las Vegas - mówi Marek Konkolewski. To nie jest obciach nosić element odblaskowy - dodaje.

Seniorzy do korzystania z odblasków będą przekonywani na uniwersytetach trzeciego wieku oraz na spotkaniach edukacyjnych. Policja zapowiada również współpracę z Kościołem katolickim. Marek Konkolewski wyjaśnia, że policjant nie zawsze cieszy się takim autorytetem wśród osób starszych jak ksiądz czy proboszcz.

Jak mówi komisarz Magdalena Malinowska, kiedyś nie kładło się takiego nacisku na edukację osób powyżej 60 roku życia.

Senior to zaniedbana nisza w ruchu drogowym - mówi policjantka.

Reklama

Jak wyjaśnia, takim osobom należy przypomnieć zasady poruszania się po drodze oraz to, że odblaski mogą uratować im życie.

Zgodnie z planami policji każda komenda wojewódzka dostanie do rozdzielenia po 10 tys. odblasków. Oprócz seniorów odblaski są przeznaczone także dla dzieci.

"Kieruj się rozsądkiem" to ogólnopolska kampania mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Akcja jest współfinansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym". W ramach kampanii odbywały się szkolenia osób zajmujących się organizacją ruchu drogowego oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt w tym nieoznakowane radiowozy. Grupa docelową kampanii są motocykliści, seniorzy powyżej 60 roku życia i inni piesi.