Anna Pakulska z rejestru dłużników ERIF, z grupy kapitałowej KRUK, wskazuje jako przykład osoby, które sprzedały samochód i uważają, że nie muszą już płacić ubezpieczenia za ten pojazd. W rzeczywistości sprzedający auto musi w ciągu 30 dni poinformować ubezpieczyciela o tym, że pojazd zmienił właściciela. Jeśli tego nie zrobi - jest zobowiązany nadal opłacać składki.

Reklama

Anna Pakulska zwraca uwagę, że niektórzy użytkownicy internetu nieświadomie podpisują umowę z ubezpieczycielem. Takim osobom wydaja się, że korzystają na przykład z kalkulatora obliczającego wysokość składek, podczas gdy klikając w przycisk "kup polisę", dokonują transakcji.

Wielu osobom wciąż wydaje się, że umowę można podpisać tylko w tradycyjnej, papierowej formie. Tymczasem ta zawarta drogą elektroniczną jest tak samo ważna.

Z danych zawartych w rejestrze dłużników ERIF wynika, że w ciągu roku liczba niezapłaconych zobowiązań ubezpieczeniowych wzrosła około 70 procent, a wartość takich długów uległa podwojeniu.