Rząd rozważa taki przepis jako sposób na zapobieganie wypadkom, spowodowanym przez nietrzeźwych kierowców.

Za dobry pomysł tę propozycję rządu uznało 35 procent pytanych Polaków. "Raczej nie" odpowiedziało 28 procent pytanych, a 33 procent było zdecydowanie przeciwnych. 5 procent badanych nie miało zdania.

Według sondażu, nieco ponad połowa pytanych Polaków (51 procent) popiera zaostrzenie kar za jazdę po pijanemu.

Na pytanie "Czy uważa Pan(i), że proponowane przez rząd zmiany w prawie przyczynią się do zmniejszenia liczby wypadków powodowanych pod wpływem alkoholu?" twierdząco odpowiedziało 51 procent respondentów, z czego 16 procent - zdecydowanie tak.

Odmiennego zdania było 39 procent badanych. 4 procent nie słyszało o proponowanych zmianach, a 6 procent ankietowanych trudno było się ustosunkować do pytania.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-10 stycznia na próbie 1000 osób.