Za 10-dniową winietę (oznaczenie D) dla pojazdów do 3,5 t zapłacimy 310 CZK (46 zł).

Miesięczna winieta (oznaczenie M) kosztuje 440 CZK (66 zł), roczna (oznaczenie R) 1500 CZK (225 zł).

Ważne:

- winietę należy zakupić przed wjazdem na płatną drogę;

- na obu częściach winiety należy czytelnie wpisać numer rejestracyjny pojazdu (długopisem lub nieścieralnym atramentem);

- pierwszą część winiety naklejamy na wewnętrznej stronie przedniej szyby, w prawym dolnym rogu (patrząc od wnętrza auta), tak aby była dobrze widoczna z zewnątrz pojazdu;

- drugą część należy zachować do kontroli;

- winieta, która nie została przyklejona do szyby lub nie posiada wpisanego numeru rejestracyjnego jest nieważna;

- za posiadanie na szybie więcej niż jednej, aktualnej winiety grozi mandat;

- korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych bez aktualnej winiety jest karane mandatem.

Wykaz płatnych dróg w Czechach - www.ceskedalnice.cz