Nowa internetowa kampania ma wywołać debatę na temat zasadności zakazu panującego w islamskiej monarchii absolutnej, w której obowiązuje prawo szariatu.

Reklama

26 października, wbrew obowiązującym przepisom, Saudyjki planują wyjechać na ulice.

O prawo do prowadzenia samochodu walczą od dwóch dekad. Do tej pory akcje protestacyjne kończyły się zatrzymaniami i zwolnieniami z pracy.