Zgodnie z umową polski producent zobowiązuje się dostarczyć ciągniki w dwóch partiach, a także wyposażyć centra serwisowe oraz dostarczyć części zamienne. Spółka poinformowała także, że przed rozpoczęciem dostaw dostarczy wyposażenie co najmniej jednego centrum serwisowego odbiorcy.

Reklama
Inne

Przeprowadzi też szkolenia personelu odbiorcy i zapewni mu wsparcie techniczne. Strony umowy nie wykluczają, że nawiążą współpracę w zakresie dostaw innych maszyn i narzędzi rolniczych.

Płatność będzie dokonana poprzez akredytywę dokumentową otwartą przez odbiorcę na rzecz spółki w Commercial Bank w Etiopii i potwierdzoną przez bank w Polsce. Wsparcie operacyjne finansowania transakcji zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na wiadomość o podpisanym kontrakcie cena akcji spółki notowanej na GPW wzrosła o 50 proc. Na koniec dnia akcje Ursusa drożały o ponad 70 proc. i kosztowały 3,40 zł. Na początku sesji papiery były wyceniane na 1,96 zł.