"Otrzymaliśmy zawiadomienia z CBA w tej sprawie i trzeba zawarte w nim informacje zweryfikować. Przesłuchać świadków. Dlatego zapadła decyzja o wszczęciu śledztwa. Prokuratura sprawdza czy doszło przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w trakcie przeprowadzania przetargu" - powiedział PAP zastępca wojskowego prokuratora okręgowego ds. przestępczości zorganizowanej płk Dariusz Knapczyński.

Reklama

CBA skierowało zawiadomienia do prokuratury 9 sierpnia. Według biura mogło dojść do złamania prawa przez dwóch b. dowódców jednostki i 16 żołnierzy. Zawiadomienie dotyczyło przetargów z okresu 2002-2010 i było efektem kontroli przeprowadzanej przez Biuro w tej jednostce od grudnia ubiegłego roku. Według nieoficjalnych informacji ze źródeł zbliżonych do sprawy, z doniesienia CBA wynika, że b. dowódcy, którzy mogli złamać prawo to Piotr Patalong (jest już generałem i zajmuje stanowisko Dowódcy Wojsk Specjalnych) oraz Jerzy Gut (obecnie jest zastępcą gen. Patalonga).