Kierowcy doskonale wiedzą, że za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h grozi utrata uprawnień na 3 miesiące. Jednak lista wykroczeń obłożonych najsurowszymi karami jest znacznie dłuższa! Dziś punkty karne dla niektórych to postrach groźniejszy niż mandaty.

Reklama

Szczególnie, że w nowym taryfikatorze istnieje aż 21 sytuacji, które mogą kosztować po 15 punktów karnych. Nie brak też takich za 12. Do tego za najcięższe wykroczenia popełnione dwukrotnie w przeciągu dwóch lat, czyli w warunkach recydywy, grozi podwójna stawka mandatu. Przykłady? Można sypać jak z rękawa…

15 punktów karnych i podwójny mandat w recydywie. Co mówią przepisy?

– W myśl nowego taryfikatora za wykroczenie polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim mandat za pierwszym razem to 1500 zł – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Przy ponownym popełnieniu takiego wykroczenia w warunkach recydywy mandat jest liczony podwójnie i rośnie do 3 tys. zł. Podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy po 15 punktów karnych. W warunkach recydywy kolejne 15 pkt. karnych to wynik 30 punktów i utrata prawa jazdy podliczył policjant.

Reklama
Policjant kontroluje kierowcę / Policja
Reklama

Ile punktów karnych i jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2023 roku? Oto stawki

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, również kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych.

W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi. Z kolei podwójne stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej wchodzą do gry już przy złamaniu limitu o ponad 30 km/h. Tak może skończyć spotkanie z policją:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 6 punktów karnych;

Recydywa za:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł) i 9 punktów karnych
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i 11 punktów karnych
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie) i 13 punktów karnych
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) i 14 punktów karnych
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej - mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych.

Za co można dostać 15 punktów karnych? Oto lista 21 wykroczeń

Obecnie jednorazowo 15 punktów karnych możesz dostać przynajmniej w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki, a punkty mogą się sumować. Oto lista:

 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 15 punktów karnych (mandat 1500 zł/3000 zł w recydywie)
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 15 punktów karnych (mandat 1500 zł/3000 zł)
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu – 15 punktów karnych (mandat 1500 zł/3000 zł)
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 15 punktów karnych (mandat 1500 zł/3000 zł)
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 15 punktów karnych (mandat od 20 zł do 5 tys. zł)
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem) – 15 punktów karnych (mandat 200 zł)
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu – 15 punktów karnych (mandat od 20 zł do 5 tys. zł);
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – 15 punktów karnych (mandat 500 zł);
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – 15 punktów karnych (mandat od 20 zł do 5 tys. zł);
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – 15 punktów karnych (mandat 1500 zł/3000 zł w recydywie);
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych (mandat 2500 zł/5000 zł);
 • naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym (B-25 lub B-26) – 15 punktów karnych (mandat 1000 zł/2000 zł);
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 15 punktów karnych (mandat 2000 zł/4000 zł);
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały – 15 punktów karnych (mandat 2000 zł/4000 zł);
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 15 punktów karnych (mandat 2000 zł/4000 zł)
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych – 15 punktów karnych (mandat 2000 zł);
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane – 15 punktów karnych (mandat 300 zł)
 • przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, więcej niż dwojga dzieci mającego mniej niż 150 cm wzrostu – 15 punktów karnych (mandat 300 zł)
 • przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci więcej niż dwojga dzieci siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka – 15 punktów karnych (mandat 300 zł)
 • przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu (10 i więcej osób) – 15 punktów karnych (mandat 3000 zł)
 • przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji (10 i więcej osób) – 15 punktów karnych (mandat 3000 zł).
Policja kontroluje kierowcę / Policja

Kasowanie punktów karnych w 2023 roku

Obecnie punkty karne są kasowane z konta kierowcy dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. I nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Jednak 16 czerwca opublikowano ustawę, dzięki której przedawnienie punktów karnych ponownie ma mieć miejsce po 12 miesiącach - nowe przepisy przywracają sytuację prawną sprzed 17 września 2022 roku. I najważniejsze z punktu widzenia wielu kierowców – maksymalnie raz na 6 miesięcy będzie można wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować konto o 6 punktów karnych.

Od kiedy będzie można kasować punkty karne? Rewolucja od 17 września

Zmiany dotyczące kasowania punktów karnych mają wejść w życie 17 września 2023 roku. Kierowców ukaranych do 16 września 2023 roku obowiązują stare zasady - w ich przypadku punkty karne znikną po 2 latach od opłacenia mandatu.

Podwójny mandat i recydywa drogowa? Oto 13 wykroczeń

Oprócz 5 przekroczeń prędkości karanych w recydywie nowy taryfikator 2023 zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w 8 przypadkach:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł to maksymalny mandat od policjanta, 30 tys. zł czyli grzywna w sądzie

Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Policja kontroluje kierowcę / Policja