Reklama

Kursy reedukacyjne pozwalające kierowcom kasować z konta 6 punktów karnych zniknęły 17 września za sprawą nowych, zaostrzonych przepisów. Jednocześnie w życie weszły ostrzejsze zasady dotyczące punktów karnych – aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów.

Niektóre wykroczenia, dotąd traktowane łagodnie, bardzo szybko mogą zmienić kierowców w pieszych. Tak jest m.in. w przypadku złamania zakazu korzystania z telefonu podczas prowadzenia auta. Nowe przepisy przewidują za to 12 punktów karnych zamiast dotychczasowych 5 punktów.

Kurs reedukacyjny dziś nie pomoże, przez punkty karne stracisz na prawo jazdy

– Dwukrotne naruszenie tego przepisu oznacza wyczerpanie limitu 24 punktów karnych dozwolonych dla doświadczonego kierowcy. Wówczas czeka go ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Reklama

Młody kierowca straci prawko jeszcze szybciej, bo przy 20 pkt. karnych. W ten sposób punkty karne stały się postrachem groźniejszym niż mandaty.

Kursy reedukacyjne zniknęły, ale powrócą jako obowiązkowe

W mediach pojawiły się jednak głosy, że Ministerstwo Infrastruktury myśli o przywróceniu kursów reedukacyjnych. Dziennik.pl zapytał resort, czy ten rzeczywiście pracuje nad jakimś alternatywnym rozwiązaniem pozwalającym kierowcom zmniejszyć liczbę punktów karnych? Odpowiedzi mogą zaskakiwać.

– Z dniem 17 września br. ustała możliwość uczestnictwa w szkoleniu, którego odbycie powodowało zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Tym samym nie będzie już więcej możliwości zmniejszenia zgromadzonych punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Ministerstwo nie planuje wprowadzenia tego typu rozwiązania – powiedział dziennik.pl Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Na tym jednak nie koniec, bo kolejne zdania uzyskane w resorcie brzmią ciekawiej z punktu widzenia kierowców. Przedstawiciel ministerstwa przypomniał, że w ustawie o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r. dokładnie opisano nowy sposób prowadzenia kursów reedukacyjnych.

Obecnie policjant za jedno wykroczenie można wypisać nawet 15 punktów karnych (wcześniej 10). Punkty na koncie kierowcy widnieją przez dwa lata od dnia opłacenia mandatu. Kursy reedukacyjne wrócą w nowej formie i jako obowiązkowe / Policja

Nowe zasady kursów redukujących punkty karne powstały 11 lat temu, ale co poszło nie tak?

Oznacza to, że w myśl ustawy nowe i bardziej rozbudowane kursy reedukacyjne są znane od 11 lat, ale nie obowiązują. Powód?

– Z uwagi na to, że dotychczas nie zostały wprowadzone rozwiązania techniczne w Centralnej Ewidencji Kierowców, pozwalające na obsługę procesu kierowania naruszających przepisy na takie szkolenie, rozwiązanie to zostało zawieszone – wyjaśnił Huptyś.

Na kurs reedukacyjny kierowcę skieruje starosta, znamy zasady nowego koła ratunkowego

Gdyby bazę CEPiK nagle udało się dostosować, to kurs reedukacyjny "po nowemu" będzie obowiązkowy dla kierowców, którzy już przekroczyli limit 24 punktów karnych. A kierować na takie szkolenie będzie starosta (rezygnacja ze skierowań w formie decyzji administracyjnej). Autorzy ustawy przewidzieli też zachętę dla opornych. Otóż jeśli ktoś nie będzie chciał zgłosić się na takie odpłatne zajęcia, wówczas konsekwencją jest utrata prawo jazdy. To jednak nie koniec sankcji.

Gdy taki kierowca po odbyciu kursu reedukacyjnego w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych wówczas utraci uprawnienia do kierowania pojazdami i będzie traktowany jak osoba, która nigdy ich nie posiadała.

– Będzie się to wiązało z koniecznością odbycia kursu w szkole nauki jazdy, zdaniem egzaminu na prawo jazdy (teoretycznego i praktycznego), a taki kierowca będzie dodatkowo objęty dwuletnim okresem próbnym – wyjaśnił Huptyś.

Kierowcy mieli możliwość raz na pół roku skorzystać z kursu kasującego punkty karne. Pod warunkiem, że posiada prawo jazdy co najmniej od roku. Udział w szkoleniu trwającym sześć godzin lekcyjnych pozwalał obniżyć stan konta o sześć punktów. Spotkanie prowadzono z policjantem i psychologiem. Po zaliczeniu kursu każdy uczestnik otrzymywał zaświadczenie o anulowaniu punktów karnych. Koszt uczestnictwa w takim szkoleniu wynosił ok. 300-400 zł. / dziennik.pl

Kursy reedukacyjne będą droższe, za 500 zł lub więcej

Przed 17 września kurs pozwalający skasować 6 punktów karnych kosztował ok. 300 zł (zależnie od WORD). Ustawa, o której mówi dziś resort infrastruktury zakłada, że: Minister (...) określi wysokość opłaty za kurs, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 500 zł.

Projekt ten przewiduje, że wysokość opłaty za kurs reedukacyjny wynosi 500 zł, co stanowi maksymalną kwotę określoną ustawowo. Ministerstwo Infrastruktury nie wyklucza zmiany wysokości tej stawki – powiedział Huptyś.

Wcześniej Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego mierzyło wyżej i mówiło o kwocie przekraczającej 900 zł. Ponadto kurs miałby trwać 28 godzin przez cztery dni. Według środowisko dyrektorów WORD opłata za udział w kursie także powinna mieć charakter prewencyjny, z założenia powinna być wysoka, żeby mogła być dotkliwa i dzięki temu mogła stanowić jedną z form resocjalizacji.

Kiedy nowe zasady kursów reedukacyjnych wejdą w życie?

Nie jest tajemnicą, że kursy reedukacyjne stanowiły poważną część dochodów WORD. Po 17 września likwidacja odpłatnych zajęć uderzyła nie tylko w kierowców "z bogatym dorobkiem punktowym", ale i w WORD-y. Źródło łatwych pieniędzy wyschło, ale odżyje na nowo, jak tylko uda się dostosować bazę CEPiK do nowych potrzeb. Kiedy?

– O wejściu w życie obowiązku uczestniczenia w kursie reedukacyjnym poinformuje minister właściwy do spraw informatyzacji w stosownym komunikacie, wydanym na co najmniej 3 miesiące przed wdrożeniem koniecznych zmian – wskazał Huptyś.

Czyli kursy redukujące punkty karne według nowych zasad będą mogły odbywać się dopiero po publikacji nowego rozporządzenia oraz po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia przez ministra odpowiedniego komunikatu.

– Od teraz znacznie łatwiej o utratę prawa jazdy. Wystarczą już dwa wykroczenia, by pożegnać się z dokumentem – powiedział dziennik.pl Andrzej Mejer, Yanosik.pl. Kierowcy muszą być czujni i przywiązywać większą wagę do swojego stylu jazdy. Nasz system stwarza możliwość wysyłania ostrzeżeń, m.in. o utrudnieniach związanych z różnymi zagrożeniami, a także tych o fotoradarach czy kontrolach prędkości. Dzięki temu użytkownicy z wyprzedzeniem otrzymują informację i zwracają większą uwagę na prędkość z jaką się poruszają, co zmniejsza ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drodze dodał.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych.

Od 17 września obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości i to niezależnie od rodzaju drogi:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.
Policja / Policja

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych

Od 17 września jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. We wcześniejszym projekcie rozporządzenia za część tych wykroczeń przewidywano od 10 do 13 punktów. Oto nowa, obowiązując lista wykroczeń:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.
Prawo jazdy i dowód rejestracyjny / dziennik.pl