Prawo jazdy, egzamin, pytaniarząd zabrał się za wprowadzenie nowego ładu w systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Rozwiązania powstały po burzy mózgów zespołu złożonego z egzaminatorów, instruktorów i policjantów.

Reklama

– Niska zdawalność części praktycznej egzaminu państwowego nie jest wyłącznie spowodowana słabą jakością wyszkolenia kandydatów na kierowców – wskazuje ministerstwo. – Zespół wypracował propozycje zmian w przepisach, które w jego ocenie poprawią jakość szkolenia kandydatów na kierowców oraz zwiększą obiektywizm procedur egzaminacyjnych, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy zdawalności egzaminów na prawo jazdy – podkreśla resort.

Tajna baza pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy

Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą już stanowiły informacji publicznej – przewiduje projekt. Zdaniem resortu bezpośrednia dostępność pytań egzaminacyjnych wpływa na obniżenie poziomu przekazywanej przez instruktorów wiedzy. Zdarza się, że nieuczciwe szkoły jazdy, w celu ograniczenia kosztów, poprzestają jedynie na dostarczeniu kursantom płyty z pytaniami.

Ministerstwo nie chce jednak całkowicie rezygnować z publikowania w internecie pytań stosowanych na egzaminie państwowym.

Reklama

– Planujemy, aby po wprowadzeniu przepisów ustawy publikowane były przykładowe, ale nie wszystkie, pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy – powiedział Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. – Intencją jest zmiana tendencji szkolenia kierowców: z ukierunkowanej na naukę pytań egzaminacyjnych na ukierunkowaną na naukę przepisów i zasad ruchu drogowego – podkreślił.

Reklama

Ministerstwo oczekuje, że taka zmiana pozytywnie wpłynie na kandydatów na kierowców i poszerzy ich zakres wiedzy. – Trzeba pamiętać, że zakres wiedzy sprawdzanej na egzaminie państwowym na prawo jazdy jest węższy niż ten, który kierowcy powinni posiadać. Celem szkolenia kandydatów na kierowców (30 godzin zajęć teoretycznych w ramach kategorii B) nie jest nauczenie rozwiązywania testów na prawo jazdy, a przekazanie kompletnej wiedzy na temat przepisów i zasad ruchu drogowego – wyjaśnił przedstawiciel ministerstwa.

Szkolenie z jazdy z opiekunem

Kolejna nowość to odbywanie szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w formie kursu rozszerzonego z osobą towarzyszącą. Taka możliwość będzie dotyczyła osoby, która ukończyła kurs w szkole nauki jazdy, a jej opiekun prawny będzie musiał posiadać prawo jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat.

Jazdy doszkalające dla kierowców

Obecnie kierowcy, którzy mają dłuższą przerwę w prowadzeniu pojazdu i chcą doszkolić się pod okiem doświadczonego instruktora, nie mogą korzystać z usług szkół nauki jazdy. Nowe przepisy wprowadzą możliwość szkolenia w OSK osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, a także ubiegających się o przywrócenie cofniętych lub zatrzymanych praw jazdy.

Wychowanie komunikacyjne: nowy przedmiot w szkole

Najważniejsze zmiany będą dotyczyły najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W programie nauczania dla klasy 4. szkoły podstawowej wprowadzony zostanie obowiązkowy przedmiot "wychowanie komunikacyjne". W trakcie tych zajęć uczniowie będą m.in. przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej.

Kurs dokształcający jedynie dla łamiących przepisy

Ustawa o kierujących pojazdami wprowadziła obowiązkowe kursy dokształcające dla wszystkich kierowców w okresie próbnym, między 4 a 8 miesiącem od otrzymania prawa jazdy.

– Z uwagi na niedostosowanie bazy Centralnej Ewidencji Kierowców przepisy te jednak nie są stosowane. Przygotowane przez ministerstwo rozwiązania wprowadzają obowiązek odbycia szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym jedynie dla tych młodych kierowców, którzy w okresie próbnym popełnili 2 wykroczenia w ruchu drogowym – wyjaśnił Huptyś.

Nowe przepisy zakładają ponadto rezygnację z podziału ośrodków szkolenia kierowców (OSK) na zwykłe ośrodki i ośrodki spełniające dodatkowe wymagania. – Poprawi się też nadzór nad szkołami nauki jazdy. Wprowadzone zostaną wyższe wymagania w stosunku do osób upoważnionych przez starostę do przeprowadzania kontroli w OSK, co przyczyni się do poprawy ich jakości – podkreślił rzecznik resortu.

Wyższe wymagania dla instruktorów i egzaminatorów

Ministerstwo chce także wyżej zawiesić poprzeczkę dla kandydatów na instruktora oraz egzaminatorów. Obecnie, aby zostać instruktorem nauki jazdy lub egzaminatorem dla kategorii B, wystarczy posiadać prawo jazdy tej kategorii odpowiednio od 2 lat lub od 3 lat. Zgodnie z nowymi przepisami, wymóg posiadania prawa jazdy kategorii B będzie wynosił minimum 5 lat zarówno dla instruktorów, jak i dla egzaminatorów.

Nowelizacja zawiera też zmiany zmniejszające częstotliwość odbywania warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów, wykładowców i egzaminatorów. Obecnie muszą oni odbywać szkolenia raz na rok, zgodnie z nowymi przepisami raz na dwa lata. Odbycie obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego będzie też konieczne dla instruktorów techniki jazdy, obecnie takie szkolenie nie jest wymagane.