Mandaty i grzywny sądowe będą niebotyczne, do tego przy jednym spotkaniu z policjantem grozi 15 punktów karnych, a nie 10 jak było to do tej pory– 1 stycznia 2022 roku przyniesie nowy taryfikator, nowe zasady przyznawania i kasowania punktów karnych i nowe stawki mandatów. Prezydent podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym zaostrzającą kary dla sprawców wykroczeń drogowych.

Reklama

Nowością jest także powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Oto najważniejsze punkty reformy…

Grzywna w sądzie do 30 tys. zł

Sześć razy wzrośnie wysokość maksymalnej kary finansowej nakładanej przez sąd. A to oznacza, że kiedy sprawa kierowcy trafi przed oblicze przedstawiciela Temidy wówczas grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł, a nie do 5 tys. zł jak obecnie.

Reklama

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta

Do 5 tys. zł zwiększono maksymalny mandat jakim policjant będzie mógł ukarać kierowcę na miejscu. A w przypadku zbiegu wykroczeń mandat wzrośnie do 6 tys. zł. Nie będzie 10 proc. zniżki na mandat opłacony funkcjonariuszowi na miejscu wykroczenia.

8 tys. zł kary za krycie sprawcy przekroczenia prędkości

Reklama

Mandat do 8 tys. zł przewidziano za niewskazanie przez właściciela osoby prowadzącej samochód lub motocykl w chwili popełnienia wykroczenia (np. zdjęcie z fotoradaru).

Kolizja to mandat minimum 1500 zł

1500 zł to najniższy mandat za kolizję.– Nowym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku spowodowania naruszenia czynności narządu ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, ze względu na nie zachowywanie należytej ostrożności i spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem mechanicznym – powiedział Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

2500 zł - kara za kolizję po alkoholu

2,5 tys. zł to minimalna grzywna za popełnienie takiego wykroczenia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Alternatywą do kary finansowej jest areszt albo ograniczenie wolności.

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością tej kary. W tym przypadku za recydywę grozi grzywna odpowiednio przynajmniej 3 tys. zł i 5 tys. zł (po alkoholu).

Mandat 800 zł za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h

800 zł to według nowego taryfikatora mandat za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h niezależnie od rodzaju drogi (w obszarze zabudowanym, jak i poza miastem). Wcześniej proponowano 1500 zł, ale ostatecznie rząd wycofał się w wyższej stawki. Jednak kierowca, którego w ciągu dwóch lat policja lub ITD ponownie zatrzyma za przekroczenie dozwolonego limitu o 30+, wówczas grzywna zostanie podwojona w myśl zasad recydywymandat wyniesie nie mniej niż 1600 zł! Obecny taryfikator mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 do 40 km/h przewiduje grzywnę od 200 do 300 zł.

Wyprzedzanie na zakazie to 1000 zł mandatu

Mandat 1000 zł przewidziano za wyprzedzanie na zakazie. Grzywna podwoi się i będzie nie mniejsza niż 2 tys. zł w przypadku ponownego takiego wykroczenia w ciągu dwóch lat (recydywa).

Jazda bez uprawnień, czyli 1500 zł mandatu

Do 1500 zł wzrośnie mandat za jazdę pojazdami mechanicznymi bez uprawnień (np. kierowanie motocyklem większym niż 125 cm3 z prawem jazdy kat. B). Wcześniej przewidywano 1000 zł kary. W myśl nowego taryfikatora alternatywą dla 1,5 tys. zł grzywny będzie areszt czy nawet ograniczenie wolności. Jeśli sprawca w ciągu 2 lat zostanie przyłapany na tym samym wykroczeniu, to stawka kary zostanie podwojona i sięgnie przynajmniej 3 tys. zł (recydywa).

1500 zł mandatu za... pieszego

Nawet 1500 zł to minimalna grzywna dla kierowcy za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Także 1,5 tys. zł mandatu będzie grozić kierowcy za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Jednak jeśli sprawca w ciągu 2 lat ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wzrośnie dwukrotnie i wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł (recydywa).W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Kara za jazdę po alkoholu – 50 razy wyższa

Minimum 2,5 tys. zł to grzywna za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (alternatywą jest areszt).

Od 1000 zł kary lub areszt przewidziano w przypadku prowadzenia na podwójnym gazie lub narkotykach pojazdu innego niż mechaniczny.

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary. Czyli odpowiednio 5 tys. zł i 2 tys. zł.

Wjazd za szlabany kolejowe - mandat 2 tys. zł

Mandat minimum 2 tys. zł będzie konsekwencją: objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór kolejowych; wjeżdżania lub wchodzenia na tory, jeśli opuszczanie szlabanów zostało rozpoczęte lub ich podnoszenie nie zostało zakończone; wejścia lub wjechania na tory, jeśli nie ma miejsca by opuścić przejazd (za sygnalizator przy czerwonym świetle).

Ponowne popełnienie tego wykroczenia w ciągu 2 lat skończy się grzywną w podwójnej wysokości, czyli 4 tys. zł w recydywie.

Skuteczniejsze ściąganie mandatów

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć nadpłatę podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego.– Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie nieuchronności kary i egzekucji grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe. Efektywniejsze ściąganie należności z mandatów – wyjaśniło ministerstwo.

Utarta prawa jazdy za manipulacje w tachografie

– Za ingerowanie w tachograf, aby ukryć rzeczywisty czas pracy i wykonać więcej operacji transportowych, dziś grozi tylko kara finansowa. Nowe przepisy wprowadzają za ten czyn dodatkową karę, bardzo dotkliwą dla zawodowych kierowców, czyli odebranie prawa jazdy na trzy miesiące, a przy recydywie na 6 miesięcy – wyjaśnił Huptyś.

Ubezpieczenie OC zależne od punktów karnych

Nowe przepisy umożliwią również uzależnienie stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC od liczby punktów karnych. W efekcie osoba, która będzie jeździć niebezpiecznie zapłaci drożej za polisę.

– Standardem działań firm ubezpieczeniowych w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia jest włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie. Projekt ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy – zapowiedział rzecznik resortu infrastruktury.

Nawet 15 punktów karnych, zerowanie dopiero po 2 latach

Nowe przepisy wprowadzą także mechanizm uzależniający kasowanie punktów karnychod uregulowania mandatu. Co istotne, punkty będą kasowane z konta kierowcy dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. W ocenie rządu takie rozwiązanie powinno zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary.

Po zmianach za złamanie przepisów kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych za najcięższe wykroczenia. Dziś maksymalna liczba punktów to 10. Limit 24 punktów karnych nie ulegnie zmianie; młody kierowca to 20 pkt. karnych.

Nowy taryfikator punktów karnych od 1 stycznia 2022 roku

Nowy taryfikator punktów karnych, który wchodzi w życie razem z drakońskimi mandatami to kilkanaście sytuacji obwarowanych wysoką karą.

Jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 12 przypadkach:

15 punktów karnych grozi za: sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;

15 pkt karnych: kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;

15 pkt karnych: kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

15 pkt karnych: omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym;

15 pkt karnych: wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;

15 pkt karnych: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;

15 pkt karnych: nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd;

15 pkt karnych: niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

15 pkt karnych: niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;

15 pkt karnych: przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym;

15 pkt karnych: przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;

15 pkt karnych: naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

Nowy taryfikator przewiduje też rodzynek - 13 punktów karnych.

13 punktów karnych: przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h

Przypadków, w których policjant będzie mógł z mandatem wypisać 10 punktów karnych jest sześć:

10 punktów karnych grozi za: nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

10 pkt karnych: naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej;

10 pkt karnych: przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h;

10 pkt karnych: naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;

10 pkt karnych: naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

10 pkt karnych: przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

– Planowane zmiany w taryfikatorze mandatów budzą wiele emocji. Należy mieć nadzieję, że przyniesie on pozytywny skutek, w postaci poprawy bezpieczeństwa na drodze – powiedziała dziennik.plJulia Langa z Yanosik Autoplac. – Warto jednak pamiętać o tym, że kluczowy wpływ na kwestię bezpieczeństwa ma świadomość w zakresie ewentualnych skutków różnych zachowań na drodze. Bardzo ważne jest więc działanie prewencyjne – odpowiednia edukacja, nie tylko kierowców, ale wszystkich uczestników ruchu i wpajanie im odpowiednich postawskwitowała.