Tam zostanie sprawdzone, czy np. nie ma on zakazu prowadzenia pojazdów. Starosta wyda mu kartę kandydata na kierowcę, z którą będzie mógł rozpocząć szkolenie.

Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia ministra transportu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Zmiany mają wejść w życie 11 lutego 2012 roku.