Chodzi o kilkadziesiąt różnych ustaw i rozporządzeń, które mają wpływ na finalną cenę paliw - wyjaśnia Halina Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie samoobsługowego tankowania LPG i zmiany dotyczące zapasów obowiązkowych.

Reklama

Według obowiązujących przepisów tylko pracownik stacji benzynowej może obsługiwać dystrybutor do tankowania LPG. Od kliku lat dyskutowany jest pomysł zmian. Zdaniem organizacji paliwowych wprowadzenie samoobsługi obniżyłoby ceny LPG o kilka groszy. W ich opinii, przy odpowiednich regulacjach, zmiana ta nie powinna wpłynąć na bezpieczeństwo tankujących.

W większości krajów europejskich funkcjonuje samoobsługa przy tankowaniu LPG. W Polsce jest to trudne do wdrożenia. Główny problem to bariery administracyjne. Branża zaproponowała bardzo wiele rozwiązań, które podniosłyby bezpieczeństwo obsługi, bezpieczeństwo tankowania przez klienta. Zresztą nie ma i nie było takich spektakularnych wypadków, które byłyby spowodowane przez złą obsługę w czasie tankowania LPG - podkreśla Halina Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Jak zapewniają przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, projekt nowych przepisów będzie gotowy w sierpniu. Wspólnie z resortem transportu uzgodniono właśnie zakres potrzebnych zmian.

Ministerstwo Gospodarki uważa, iż samoobsługa tankowania LPG powinna być w Polsce dopuszczona, a wymogi techniczne w tym zakresie należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie będą konsultowane z branżą i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwa technicznego - czytamy w komunikacie na stronie resortu.

Reklama

Ta propozycja to tylko jedna z wielu ustaw, które wymagają dziś nowelizacji, a które mogłyby korzystnie wpłynąć na portfele kierowców.

Reklama

Chodzi o kilkadziesiąt różnych ustaw i rozporządzeń, które mają wpływ na finalną cenę paliw - tłumaczy szefowa PIPP. - To są takie działania, które powinny być podejmowane przez rząd, a nad którymi przedstawiciele branży pracują już od kilku lat.

Mowa między innymi o ustawie o zapasach obowiązkowych, która jest na końcowym etapie przygotowywania i konsultacji w resorcie gospodarki.

– My, oczywiście, jako Izba Paliw złożyliśmy konkretne propozycje do całkowitej zmiany ustawy, natomiast swój pogląd na zmianę ustawy ma minister finansów – mówi Halina Pupacz.

Prezes PIPP tłumaczy, że zmiana zasad obowiązkowego magazynowania zapasów wpłynie na poprawę konkurencyjności rynku hurtowego w Polsce i będzie przeciwdziałać rozrastającej się szarej strefie.

– Propozycje są takie, żeby całość zapasów obowiązkowych była utrzymywana przez Agencję Rezerw Materiałowych, natomiast przedsiębiorcy, którzy operują na tym rynku, korzystaliby z tak zwanej usługi biletowej, czyli każdy, kto chciałby sprowadzać paliwa i dokonywać obrotu na polskim obszarze, mógłby wykupić sobie tak zwaną usługę biletową na import dodatkowy paliwa – wyjaśnia Halina Pupacz.

I dodaje: – Myślę, że w najbliższym czasie powstanie jakiś projekt, który będzie dyskutowany na szczeblu rządowym.