Przedsiębiorca prowadzący stację paliw musi zamieścić informację dotyczącą zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych. Jeżeli takiej informacji nie będzie na stacji, to narazi się na karę grzywny – wynika z projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, który przygotował resort gospodarki. Propozycjami zajmie się rząd już na najbliższym posiedzeniu.

Reklama

Widoczna informacja

Informacje o biokomponentach mają być w miejscu ogólnodostępnym, tak aby każdy kierowca mógł się z nimi zapoznać. Odpowiednio oznaczone muszą być także niektóre dystrybutory. Na urządzeniach do tankowania, które zawierają paliwo o zawartości powyżej 5 proc. biokomponentów, należy podać udział procentowy estrów bądź bioetanolu w paliwie. Oprócz tego na dystrybutorach mają się znaleźć informacje przypominające kierowcom o konieczności upewnienia się, czy dane paliwo może być stosowane w ich pojazdach. Podobne informacje mają widnieć także na dystrybutorach służących do tankowania oleju napędowego o zawartości powyżej 7 proc. biokomponentów.

Obecnie wymóg informowania na dystrybutorach o zawartości biokomponentów dotyczy tylko biopaliw. Tymczasem w paliwach, jakimi są benzyny lub oleje napędowe, nie ma takiego wymogu.

Zgodnie z nowelą zmieni się także definicja paliw ciekłych. Projekt zakłada, że jako paliwa ciekłe będą traktowane te paliwa, w których jest do 10 proc. biokomponentów. Obecnie do paliw zaliczają się te, które mają do 5 proc. bioetanolu w przypadku benzyn. Natomiast w przypadku oleju napędowego do paliw zaliczają się takie, które zawierają do 5 proc. estrów.

Więcej biokomponentów

Zmiana sprawi, że gdy paliwo będzie miało ilość biokomponetów w przedziale od 5 proc. 10 proc., to odpowiednia informacja pojawi się na dystrybutorze, tak jak dziś w przypadku biopaliw. Natomiast gdy estrów bądź bioetanolu będzie poniżej 5 proc., to informacje o tym powinny być dostępne dla kierowców na stacji paliw. Dziś nie ma takiej konieczności.

Zgodnie z projektem zmian realizację obowiązków informacyjnych przez stacje paliwowe będzie kontrolowała inspekcja handlowa. Przedsiębiorcy, którzy będą lekceważyć obowiązki informacyjne narażą się na kary grzywien.