Opłaty za przejazd drogami płatnymi w Polsce zostały zniesione dla obywateli Ukrainy po rozpoczęciu inwazji przez Rosję na Ukrainę, co nastąpiło 24 lutego tego roku.

Resort infrastruktury podkreśla, że zmiana zasad poboru opłat nie dotyczy pojazdów przewożących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy.

Ukraińcy od 1 czerwca będą płacić za autostrady w Polsce

Reklama

- Niezależnie od państwa rejestracji takie pojazdy nadal nie będą musiały wnosić opłat za przejazd po drogach płatnych w Polsce pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia - wyjaśnia ministerstwo.

Reklama

Resort wskazuje, że każdy podmiot lub organizacja planująca przejazd pojazdu lub konwoju z pomocą humanitarną przez terytorium Polski powinien przekazać na adres humanitarianaid@mi.gov.pl następujące informacje: dane kontaktowe (nazwa organizacji, adres siedziby, adres poczty e-mail, telefon kontaktowy, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu), liczbę pojazdów, numery rejestracyjne pojazdów, wskazanie kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany, wskazanie planowanej trasy przejazdu przez Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków autostrad A1, A2 i A4 oraz daty przejazdu przez terytorium Polski w obydwu kierunkach.

W przypadku zwolnienia od opłat za przejazd odcinkami koncesyjnymi wniosek powinien zostać przekazany z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Reklama

W Warszawie od 1 czerwca transport publiczny płatny także dla Ukraińców

- Od 1 czerwca Warszawski Transport Publiczny będzie płatny dla obywateli Ukrainy - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Bezpłatna komunikacja dla uchodźców obowiązuje w Warszawie od 15 kwietnia bieżącego roku, a od 26 lutego obowiązywała dla wszystkich obywateli Ukrainy.