Południowa Obwodnica Warszawy – zbliża się do finału, czyli połączenia odcinków S2. – Malowane są ostatnie odcinki oznakowania poziomego. W przejeździe awaryjnym oraz w nawie środkowej na wlocie do tunelu montowane są bramy. W przejściach awaryjnych wykonywana jest nawierzchnia z żywicy. Do ścian tunelu montowane jest także oznakowanie pionowe - słupki prowadzące – wyjaśnili drogowcy.

Reklama

Po wschodniej stronie węzła Warszawa Ursynów na powierzchni trwa montaż bramownic oraz umieszczanie na nich tablic kierunkowych. Na trasie głównej drogowcy malują oznakowanie poziome, a na drogach dojazdowych kończone jest układanie ostatniej warstwy nawierzchni. Jeszcze dziś przed południem ruszą końcowe roboty na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej z Al. KEN. Prowadzone są prace związane z humusowaniem pasa rozdziału oraz wzdłuż dróg dojazdowych, trwają nasadzenia zieleni oraz inne prace porządkowe – podała GDDKiA.

Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Tunel ułatwi życie nie tylko mieszkańcom Warszawy, ale także kierowcom, którzy jeżdżą z zachodu na wschód kraju (w kierunku Siedlec, Białej Podlaskiej i granicy Polski z Białorusią). GDDKiA podkreśla, że przy długości ponad 2,3 km będzie to najdłuższy podziemny przejazd w kraju / GDDKiA

Południowa Obwodnica Warszawy – kierowcy pojadą we wrześniu

Drogowcy utrzymują, że zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2 POW przekroczyło 95 proc. Trwają testy i odbiory. Przygotowywana jest dokumentacja do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie

– Pozytywny wynik przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego procedury administracyjnej umożliwi oddanie do ruchu nowej trasy. Ponieważ jest to skomplikowany obiekt oraz pierwszy, takiej długości tunel drogowy realizowany w ciągu drogi ekspresowej, trudno jest wskazać konkretną datę. Szacujemy, że kierowcy pojadą tunelem za około dwa miesiące – podała GDDKiA.

Tunel w biegu Południowej Obwodnicy Warszawy

Drogowcy podkreślają, że tunel pod Ursynowem będzie spełniał warunki dyrektywy tunelowej Unii Europejskiej, która zawiera opis minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej.

– Tunel pod Ursynowem wyposażony będzie w system zasilania podstawowego i awaryjnego, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. W układzie wentylacji zamontowany zostanie system pomiaru stężenia tlenku węgla i tlenku azotu – wyjaśniła dyrekcja. – Automatycznie kontrolowana będzie widoczność w tunelu, a czujniki będą mogły wykryć i zasygnalizować pożar. Obiekt pod Ursynowem wyposażony będzie w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. W tunelu znajdują się również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa. Wzdłuż ścian tunelu są chodniki, które w razie potrzeby będą ciągami ewakuacyjnymi. Co 250 m ulokowano też przejścia pomiędzy nawami tunelu, a informację o odległości do tych przejść znajdziemy na tablicach oświetlenia awaryjnego – podali drogowcy.

Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA

W budynku nad zachodnim portalem tunelu przewidziano Centrum Zarządzania Tunelem (CZT), do którego trafią informacje z czujników i kamer zainstalowanych w obu nawach.

– Pracownicy naszego centrum wspomagani przez system sterowania, zarządzania bezpieczeństwem i ruchem, przez 24 godziny na dobę, 7 dniu w tygodniu, będą kontrolować sytuację w tunelu i bezpieczeństwo jego użytkowników. W tym samym budynku docelowo będzie również funkcjonować Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem, do którego będą spływać informacje z regionalnych centrów – wyjaśniła drogowa dyrekcja.

Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA