Spotkanie Wilda z mieszkańcami i wójtem gminy nt. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zorganizowano w środę o godzinie 18. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. - Jestem tutaj dlatego, że chcemy was wysłuchać - powiedział Wild do zgromadzonych.

Reklama

Licznie przybyli mieszkańcy, często w emocjonalnych słowach, pytali wiceministra Wilda o swoją przyszłość, w związku z planowaną przez rząd budową CPK. Dopytywali m.in. o wykup ziemi, ceny gruntu, odszkodowanie, gwarancję pieniędzy na koncie, prowadzenie działalności rolniczej. Mówili, że będą zmuszeni do sprzedaży swoich nieruchomości.

W trakcie spotkania mieszkańcy pytali np. o to, czy zostanie przeniesiony cmentarz wraz z kościołem. Zwrócili również uwagę na fakt, że ze względu na obowiązujący system podatkowy będą stratni na sprzedaży swoich nieruchomości. Jak tłumaczyli, sprzedając swój majątek, będą musieli odprowadzić podatek od tej transakcji, co w efekcie będzie oznaczało, że ich zysk pomniejszy się o ten podatek. Wiceminister powiedział, że nie może zmienić obowiązującego prawa podatkowego. Mieszkańcy pytali również o to, jak będzie przebiegała trasa kolejowa, jak rozłożone będą pasy startowe.

Wypowiedzi wiceministra przerywane były wypowiedziami i okrzykami mieszkańców Baranowa. Mieli oni ze sobą transparenty z hasłami: "Stracimy źródło utrzymania", "Nie oddamy naszych ojcowizn", "Nie chcemy lotniska", "Rujnujecie nam życie".

Reklama
PAP / Jakub Kamiski
W trakcie spotkania mieszkańcy zostali jako pierwsi poinformowani o tym, że teren inwestycji, wyznaczony przez doradcę technicznego obejmujący łącznie 66,2 km kwadratowych przeznaczonych pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, znajduje się na obszarze gmin: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki ( pow. żyrardowski).

Obszar ten jest ograniczony od północy rzeką Pisią oraz miejscowością Szymanów. Od południa ogranicza go autostrada A2, a od zachodu - droga krajowa nr 50.

Jak tłumaczył mieszkańcom pełnomocnik rządu ds. CPK, teren, na którym prowadzone będą badania środowiskowe, obejmie rozporządzenie Rady Ministrów, o którym jest mowa w specustawie.

To jest maksymalny obszar, z którego zostaną wyodrębnione dwie lokalizacje. Jedyna zmiana, która następuje z państwa punktu funkcjonowania, to konieczność uzgadniania planów zagospodarowywania przestrzennego z pełnomocnikiem ds. CPK - powiedział Wild.

Jak wyjaśnił, poza tym obszarem nie przewiduje się działań inwestycyjnych. - Z tego obszaru w drodze konsultacji z państwem, wyodrębnione zostaną dwie lokalizacje. Myślę, że częściowo na siebie zachodzące. Dwie lokalizacje, na których będzie przeprowadzone postępowanie środowiskowe. To nie jest teren do wywłaszczenia - wyjaśnił.

Reklama

Według Wilda wyznaczona lokalizacja zapewnia "doskonałe skomunikowanie lotniska z transportem drogowym i kolejowym przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, w tym ograniczeniu hałasu na terenach gęsto zaludnionych".

Wiceminister powiedział, że nieruchomości potrzebne pod budowę CPK nie będą wyceniane według wartości gruntów rolnych; zostanie wypłacona "godziwa cena" bądź będzie możliwość kontynuowania działalności rolniczej w nowej lokalizacji.

Cena gruntu, wiem, że jest dla państwa bardzo istotna. Wiem, że funkcjonuje obawa, że nieruchomości będą wyceniane według wartości gruntów rolnych. Tak nie będzie. Tutaj punktem wyjścia dla nas - mamy to również przewidziane w ustawie - punktem minimalnym są odszkodowania płacone przy budowie autostrad. Oznacza to, że możecie państwo uzyskać tylko więcej, niż ma to miejsce przy odszkodowaniach z tytułu budowy autostrad - powiedział.

Jak dodał, odszkodowania z tytułu budowy autostrad w ostatnich czasach sięgały 35-40 zł za metr. "To jest pułap minimalny" - dodał.

Wiceminister tłumaczył, że proces inwestycji będzie miał trzy etapy.

Etap I - 2018 - to przygotowanie obszaru inwestycji - wskazanie maksymalnego obszaru, jaki będzie mógł zająć CPK. Tutaj mają nastąpić konsultacje społeczne, publikacja raportu. Inwestor rozpoczyna półtoraroczne negocjacje z mieszkańcami obszaru inwestycji.

Etap II - 2019 - to rezerwacja obszaru inwestycji - oficjalne wyznaczenie docelowego obszaru i rezerwacja terenu dla dwóch wariantów lokalizacji CPK. W tym etapie zakończone zostaną negocjacje z mieszkańcami do końca 2019 roku.

Etap III - 2020 r. - to decyzja lokalizacyjna, czyli wskazanie ostatecznej lokalizacji CPK, grunty stają się własnością Skarbu Państwa.Wild poinformował, że 4 czerwca w Baranowie ruszy punkt konsultacyjny dot. inwestycji. Mieszkańcy będą mogli uzyskać tam wszystkie potrzebne dane dotyczące: samej inwestycji; tego, co wynika ze specustawy uchwalonej przez parlament; tego, jak ta ustawa i sama inwestycja wpłynie na ich życie; korzyści, które niesie dla nich inwestycja CPK; tego, jakie będą następne kroki z nią związane.

W trakcie spotkania mieszkańcy dowiedzieli się, że osobom prowadzącym działalność rolną będą przysługiwały nieruchomości zamienne o parametrach równych lub lepszych niż obecne.

Ponadto, przy cenie nieruchomości będą wyznaczone przedziały cen dla poszczególnych grup nieruchomości - w każdym przypadku rozmowy będą prowadzone indywidualnie.

Wiceminister przekazał, że spółka celowa będzie przejmować zobowiązania wynikające z przerwania dotychczasowej działalności, w tym projektów współfinansowanych ze środków publicznych i europejskich.

Ponadto przewidziane jest skrócenie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentownego z 30 do 12,5 roku oraz przyznanie emerytury wyjątkowej przez prezesa KRUS na wniosek pełnomocnika ds. CPK.

Wild zapewnił, że mieszkańcy będą mieli możliwość przeprowadzki do wybranej przez siebie lokalizacji spośród puli gruntów należących do Skarbu Państwa na terenie całej Polski.

Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Port powstanie na ok. 3 tys. ha. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Rada Gminy Baranów 18 kwietnia podjęła uchwałę o referendum ws. CPK. Termin jego przeprowadzenia został wyznaczony na 17 czerwca.