Warszawski ratusz poinformował, że ze względu na wymogi organizacji szczytu NATO na wielu ulicach w dzielnicach Praga-Południe, Śródmieście, Ochota i Wola wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się (wyłączenia z parkowania). Oznacza to, że mieszkańcy będą musieli znaleźć dla swoich samochodów inne miejsce postoju.

Reklama

Wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się (znak B36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T24). Zakazy będą dotyczyły także wyznaczonych miejsc postojowych, zatok i chodników; będą obowiązywały także na ulicach poprzecznych w odległości do 50 m od skrzyżowań ulic.

Znaki zakazu staną na w następujących miejscach:
• na Pradze-Południe w okolicy Stadionu Narodowego, m.in. na ul. Wał Miedzeszyński, Jakubowskiej, Sokolej, J. Zamoyskiego;
• w Śródmieściu m.in. na pl. Teatralnym, w Alejach Jerozolimskich, na ul. Podwale, Boleść, Senatorskiej, Wierzbowej, R. Traugutta, Emilii Plater, M. Konopnickiej, B. Prusa, Śliskiej, Sosnowej, Nowogrodzkiej, Poznańskiej, Wspólnej, Hożej, T. Chałubińskiego, Kruczej, Królewskiej, Grzybowskiej;
• na Ochocie zakaz będzie obowiązywał na ul. Tarczyńskiej, Dalekiej, A. Krzyckiego, Raszyńskiej, Żwirki i Wigury;
• na Woli m.in. na ul. Wroniej, Łuckiej, Ciepłej, Grzybowskiej, al. Jana Pawła II. Mieszkańcy tych obszarów będą mogli parkować swoje pojazdy na innych miejscach niż przypisane do ich abonamentów Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego lub całodobowo na parkingach P+R.Ratusz ostrzega, że ze względu na specyfikę wydarzenia, w którym udział bierze wiele głów państw, informacje mogą ulec zmianie. W trakcie trwania samego szczytu służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

PRAGA-POŁUDNIE

Od godz. 22.00 w dniu 6 lipca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z parkowania - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
• ul. Jakubowska - obustronnie na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Łotewskiej;
• al. Józefa Poniatowskiego - obustronnie na całej długości;
• ul. R. Siwca - obustronnie na całej długości;
• ul. Sokola - obustronnie na całej długości;
• ul. Wał Miedzeszyński - obustronnie na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Poniatowskiego;
• ul. Wybrzeże Szczecińskie - obustronnie na odcinku od Mostu Poniatowskiego do Mostu Świętokrzyskiego;
• ul. J. Zamoyskiego - obustronnie na odcinku od ul. Targowej do ul. Sokolej;
• al. Zieleniecka - obustronnie na całej długości;
• drogi łączące błonia Stadionu Narodowego z ul. Jana Zamoyskiego i ul. Siwca - obustronnie na całej długości.

ŚRÓDMIEŚCIE

Od godz. 22.00 w dniu 6 lipca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z parkowania - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
• al. 3 maja obustronnie na całej długości;
• ul. Belwederska - obustronnie na odcinku od drogi wewnętrznej przy Hotelu Regent Warsaw (łączącej ul. Belwederską z ul. Spacerową) do ul. Spacerowej;
• ul. T. Chałubińskiego - na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do Al. Jerozolimskich - tylko strona wschodnia (przy hotelu);
• ul. Grzybowska – obustronnie na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Towarowej;
• Al. Jerozolimskie - obustronnie na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Emilii Plater;
• Al. Jerozolimskie – obustronnie na odcinku od ul. Raszyńskiej do Mostu Poniatowskiego;
• estakady wjazdowe/zjazdowe na/z Mostu Poniatowskiego z/na Wisłostradę („tzw. ślimaki”) - obustronnie na całej długości;
• powierzchnie pod mostem Józefa Poniatowskiego - obustronnie na całej długości;
• parking przed Hotelem Novotel - cała powierzchnia parkingu przed wejściem do hotelu.
• ul. Karowa - obustronnie na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Furmańskiej;
• ul. M. Konopnickiej - obustronnie na odcinku od ul. Prusa do parkingu na tyłach Hotelu Sheraton;
• parking na tyłach Hotelu Sheraton - od strony ul. M. Konopnickiej - cała powierzchnia;
• ul. Krakowskie Przedmieście – obustronnie na całej długości (dotyczy także parkingów zlokalizowanych wzdłuż drogi);
• parking przed Hotelem Bristol - cała powierzchnia parkingu przed wejściem do hotelu;
• ul. Królewska – obustronnie na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do Marszałkowskiej;
• ul. Mysia - obustronnie na całej długości;
• ul. Nowogrodzka – obustronnie na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Parkingowej;
• ul. Nowogrodzka - obustronnie na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Parkingowej;
• ul. Nowogrodzka - obustronnie na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Chałubińskiego;
• ul. Nowy Świat – obustronnie na całej długości;
• parking przy skrzyżowaniu ul. Emilii Plater i ul. Nowogrodzkiej - przy myjni samochodowej;
• parking przy hotelu od strony ul. Nowogrodzkiej (wzdłuż ściany budynku hotelu, nad wjazdem na parking podziemny);
• ul. Ossolińskich – obustronnie na całej długości;
• ul. Parkingowa – obustronnie od ul. Żurawiej do ul. Nowogrodzkiej;
• ul. Emilii Plater - obustronnie na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej;
• al. Józefa Poniatowskiego – obustronnie na całej długości;
• ul. Poznańska - obustronnie na odcinku od al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej;
• ul. B. Prusa - obustronnie na całej długości;
• ul. Spacerowa - strona wschodnia (przy hotelu) na odcinku od ul. Belwederskiej do drogi wewnętrznej przy hotelu (łączącej ul. Belwederską z ul. Spacerową);
• ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – obustronnie na całej długości;
• parkingi przy siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa od strony Pl. Piłsudskiego i ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – na całej powierzchni;
• pl. Trzech Krzyży - alejka łącząca ul. Wiejską i Prusa z pl. Trzech Krzyży wzdłuż Hotelu Sheraton - obustronnie na całej długości;
• ul. Żurawia – obustronnie od ul. Marszałkowskiej do ul. Parkingowej
• estakady zjazdowe/wjazdowe z/na most Śląsko-Dąbrowski - obustronnie na całej długości - tylko estakady po zachodniej stronie mostu (strona śródmiejska miasta).


Od godz. 8.00 w dniu 7 lipca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z parkowania - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
• ul. Bagatela – jezdnia północna od ul. Flora do ul. Belwederskiej.
• ul. Hoża - strona północna (przy hotelu) na odcinku od ul. Kruczej do końca budynku hotelu
• al. Jana Pawła II - strona wschodnia (przy hotelu) na odcinku od ul. Złotej do drogi wewnętrznej (odchodzącej od al. Jana Pawła II, położonej pomiędzy ul. Złotą a ul. Sienną);
• ul. Krucza - obustronnie na odcinku od ul. Hożej do ul. Wspólnej;
• pl. S. Małachowskiego (parking przy Zachęcie) - cała powierzchnia na odcinku od ul. Królewskiej do ul. R. Traugutta;
• parking przed Hotelem Sofitel - cała powierzchnia parkingu przed wejściem do hotelu;
• parking przy Hotelu Sofitel - cała powierzchnia parkingu od strony pl. S. Małachowskiego - za słupkami.
• pasaż W. Niżyńskiego - obustronnie na całej długości;
• ul. Emilii Plater - na odcinku od ul. Śliskiej do ul. Siennej - strona zachodnia (przy hotelu);
• ul. Sienna - obustronnie na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Emilii Plater;
• droga wewnętrzna (odchodząca od al. Jana Pawła II, położonej pomiędzy ul. Złotą, a ul. Sienną) - strona południowa (przy hotelu) na całej długości.
• ul. Sosnowa - obustronnie na odcinku od ul. Śliskiej do ul. Siennej;
• ul. Śliska - obustronnie na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Sosnowej (na tyłach hotelu);
• ul. R. Traugutta - strona północna na odcinku od pl. S. Małachowskiego do pasażu W. Niżyńskiego;
• ul. Wspólna - obustronnie na odcinku od ul. Kruczej do końca budynku hotelu;
• ul. Złota - obustronnie na odcinku od ul. Emilii Plater do al. Jana Pawła II.
Od godz. 0.00 w dniu 8 lipca do godz. 24.00 w dniu 8 lipca.
Wyłączenie z parkowania - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
• ul. Boleść - obustronnie na całej długości;
• ul. Brzozowa - obustronnie na całej długości.
• ul. Bugaj - obustronnie na całej długości;
• ul. Celna - obustronnie na całej długości;
• ul. Dziekania - obustronnie na całej długości;
• ul. Furmańska - obustronnie na odcinku od ul. Karowej do ul. końca posesji BBN;
• ul. Grodzka - obustronnie na całej długości;
• ul. Jezuicka - obustronnie na całej długości;
• parking przed BBN przy ul. Karowej - na całej powierzchni;
• ul. Kanonia - obustronnie na całej długości;
• ul. Kapitulna - obustronnie na całej długości;
• ul. Moliera - obustronnie na odcinku od ul. Wierzbowej (pl. marsz. J. Piłsudskiego) do ul. Senatorskiej;
• ul. Nowy Zjazd - obustronnie na całej długości;
• ul. Piwna - obustronnie na odcinku od pl. Zamkowego do ul. Zapiecek;
• ul. Podwale - obustronnie na odcinku od ul. Senatorskiej do ul. Kapitulnej;
• ul. Senatorska - obustronnie na odcinku od ul. Miodowej do ul. Wierzbowej;
• ul. Senatorska - obustronnie na odcinku od ul. Podwale do ul. Miodowej;
• ul. Świętojańska - obustronnie na odcinku od pl. Zamkowego do ul. Zapiecek;
• parking pod al. Solidarności (mostem Śląsko-Dąbrowskim) pomiędzy ul. Grodzką a ul. Nowy Zjazd.
• pl. Teatralny - cała powierzchnia parkingu przed Teatrem Wielkim;
• ul. Wierzbowa - obustronnie na całej długości;
• Wybrzeże Gdańskie - po stronie zachodniej na odcinku od ul. Boleść do ul. Grodzkiej;
• alejka łącznikowa na tyłach Teatru pomiędzy ul. Moliera a ul. Wierzbową.
• pl. Zamkowy - cała powierzchnia (włączając tzw. „dziedziniec trójkątny” i obszar pomiędzy ul. Krakowskie Przedmieście, a kościołem pw. św. Anny i dzwonnicą z tarasem widokowym).
Od godz. 0.00 w dniu 8 lipca do godz. 6.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z parkowania - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
• ul. Kozia – na całej długości
• ul. Senatorska – na odcinku od ul. Miodowej do ul. Nowy Przejazd i ul. Moliera


WOLA

Od godz. 22.00 w dniu 6 lipca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z parkowania - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
• ul. Grzybowska – obustronnie na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Towarowej
• ul. Łucka (położona przy hotelu) - obustronnie na odcinku od ul. Wroniej do alejki łącznikowej prowadzącej do ul. Grzybowskiej;
• ul. Wronia - obustronnie na odcinku od ul. Grzybowskiej do ul. Prostej;
• alejka łącznikowa pomiędzy ul. Grzybowską a "Łucką" - obustronnie na całej długości;
• parking przed Hotelem Hilton - cała powierzchnia parkingu przed wejściem do hotelu.
Od godz. 8.00 w dniu 7 lipca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z parkowania - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
• ul. Ciepła - obustronnie na odcinku od ul. Grzybowskiej do ul. Pereca.
• alejka łącznikowa (położona pomiędzy al. Jana Pawła II a ul. Ciepłą) - obustronnie na całej długości;

OCHOTA

Od godz. 22.00 w dniu 6 lipca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z parkowania - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
• ul. A. Krzyckiego – obustronnie na całej długości;
• ul. Raszyńska – obustronnie na całej długości;
• pl. A. Zawiszy – cała powierzchnia;
• ul. Żwirki i Wigury – obustronnie na całej długości.
Reklama

Od godz. 8.00 w dniu 7 lipca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z parkowania - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
• ul. Tarczyńska - strona północna (przy hotelu) na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Dalekiej;
• parking przed wejściem głównym do hotelu (zatoka parkingowa) - na całej powierzchni.