Najbezpieczniej jest na drogach Szwecji i Wielkiej Brytanii. Najgorzej pod tym względem jest zaś na Łotwie, w której w ubiegłym roku odnotowano 105 zgonów na milion mieszkańców. Następnie w Rumunii, Bułgarii i na Litwie. Piąte miejsce w niechlubnej czołówce zajmuje Polska.

Reklama

Unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała, że te dane powinny być dla Komisji Europejskiej, państw członkowskich i władz lokalnych sygnałem alarmowym.

Zdaniem Bulc, konieczne są szybkie i skuteczne działania, by poprawić tę sytuację. Komisarz mówiła, że taka rolę mogłyby spełnić na przykład kampanie informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na drogach oraz inwestycje w słabą infrastrukturę na odcinkach, w których doszło do wielu poważnych wypadków.

Bulc dodała, ze Unia Europejska też ma oczywiście swoją rolę do odegrania, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wśród działań, jakie może podjąć Bruksela, komisarz wymieniła m.in. nową strategię dotyczącą ograniczenia wypadków na drogach, rozwój inteligentnych systemów transportowych oraz wprowadzenie wyższych wymagań wobec profesjonalnych kierowców.