Minister środowiska Maciej Grabowski informuje, że według projektu ustawy Lasy Państwowe w tym i przyszłym roku przekażą do budżetu państwa po 800 milionów złotych. Od 2016 roku rząd wprowadzi stałą daninę Lasów Państwowych na rzecz państwa. Będzie to 2 procent ich przychodów.

Reklama

Minister dodaje, że Lasy Państwowe dysponują dużą nadwyżką finansową. Maciej Grabowski poinformował, że na koniec 2012 roku na rachunkach Lasów było około 3 miliardów złotych. W opinii szefa resortu środowiska kwoty przeznaczane do budżetu nie stwarzają zagrożenia dla stabilności tej instytucji.

Z 800 milionów złotych około 650 miałoby trafić na program budowy dróg lokalnych. Nie ma jeszcze planów dotyczących wykorzystania pozostałych 150 milionów złotych.

Minister środowiska zastrzegł, że nie ma i nie będzie planów prywatyzacji Lasów Państwowych. Według informacji ministra projekt ustawy trafił już do sejmu.