"Obwodnica Kościerzyny (klasa drogi: GP - główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2+1 pasowym wyprowadzi ruchu tranzytowy z zatłoczonego centrum miasta. Ma to szczególne znaczenie w okresie wakacyjnym. Trasa ominie miasto od południa. Powstaną także cztery węzły drogowe, łączące główną arterię z drogami niższych kategorii: 'Kościerzyna Zachód', 'Kościerzyna Południe', 'Kościerzyna Wschód' oraz 'Wieżyca'." - czytamy w komunikacie.

Reklama

Wykonane obiekty w ramach tych węzłów będą posiadały rezerwę pod przyszłą rozbudowę obwodnicy do przekroju 2x2, podano również.

Procedura ma charakter ograniczony. Termin składania wniosków o dopuszczenie do drugiego etapu przetargu przewidziano na 19 listopada br. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosować kryteria: cena - 90%, termin realizacji - 5%, gwarancja jakości - 5 proc.

Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu planuje się w połowie 2017 roku.