O zlecenia starają się wykonawcy, którzy nigdy nie budowali w Polsce, np. z Hiszpanii Aldesa Construcciones i Obrascon Huarte Lain, a z Włoch – Societa Italiana, Vianini Lavori i Inso Sistemi. Największym zainteresowaniem (22 oferentów) cieszy się przetarg na trasę S7 w rejonie Nidzicy. W pozostałych 15 wnioski o udział w postępowaniu nie zostały jeszcze otwarte.

Nowością jest to, że we wszystkich zleceniach 90 proc. kryteriów stanowi cena, a po 5 proc. czas trwania i długość gwarancji. Pięć zamówień ogłoszono w formule "optymalizuj i buduj", która umożliwia poprawianie projektów. Każdy z kontraktów został skrojony według zasady „15+500”, która przewiduje podział zadań na odcinki o długości 15 km i wartości 500 mln zł.