Z raportu wynika, że metr bariery bezpieczeństwa na autostradzie jest w Polsce o 40 procent droższy niż w Niemczech. Ponadto najwięcej płacimy za beton na mostach biegnących nad autostradami. W grupie czterech krajów najtańsze okazały się Niemcy, gdzie siła robocza jest droższa niż w Polsce, Hiszpanii czy Grecji - donosi "Rzeczpospolita".

Audytorzy z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego podkreślają, że w Niemczech organizuje się przetargi na małe odcinki, co przyciąga również małe firmy i zwiększa konkurencję. To wymaga jednak dużego doświadczenia i dobrego systemu przetargowego - przyznają. 

ETO zwraca również uwagę na zawyżone normy dla polskich wykonawców, na przykład dotyczące ekranów dźwiękoszczelnych. Zdaniem audytorów, niepotrzebnie buduje się również autostrady w miejscach, gdzie wystarczyłyby tańsze drogi ekspresowe. 

Wśród pozytywów wymieniono dopuszczenie zagranicznych wykonawców oraz silną dyscyplinę finansową. Ostateczny koszt inwestycji w Polsce był najbardziej zbliżony do zaplanowanego.