W 262 przypadkach prędkość dopuszczalną w stosunku do obowiązujących limitów podwyższono, 144 natomiast obniżono.

Reklama

Najczęściej potrzeba obniżenia aktualnie wyznaczonej prędkości dopuszczalnej dotyczyła sytuacji, w których na danym odcinku obowiązywała prędkość wynikająca z przepisów ogólnych, jednak stan rzeczy jaki kontrolerzy zastali na miejscu spowodował obniżenie jej do 70 km/h. Takich przypadków odnotowano 46.

Najwięcej, bo 65 zmian, zarówno podwyższeń jak i obniżeń prędkości, dotyczyło dwóch dróg na terenie województwa wielkopolskiego: dk 92 oraz dk 11.

Gdzie można jeździć szybciej? Na których drogach trzeba zwolnić? Zobacz nową listę polskich dróg gdzie nastąpiła zmiana dopuszczalnej prędkości.

>>>Zobacz NOWE limity prędkości na polskich drogach
pobierz plik

GDDKiA przyznaje, że zmiany są stopniowo wprowadzane w życie, a ostateczny termin ich wdrożenia mija 15 czerwca 2013 roku.