Sprawdzany będzie stan techniczny samochodów, a także kondycja kierowców. Jak mówi rzecznik Inspekcji Alvin Gajadhur, pomiar ciśnienia jest dobrowolny.

Reklama

Pomysłodawcom akcji chodzi o to, żeby z odpowiednim wyprzedzeniem wykryć niepokojące symptomy, które mogą świadczyć o pogorszeniu stanu zdrowia kierowcy. Jeżeli badany kierowca będzie miał zbyt wysokie ciśnienie, wszelkich porad udzieli mu prowadzący badanie personel medyczny.

Kontrole z pomiarem ciśnienia będą prowadzone przez całe Święta, a także po Nowym Roku. Odbywają się one w ramach kampanii "Ciśnienie na Życie".