W ubiegłym tygodniu podczas łączenia wschodniej i zachodniej części stacji Powiśle, budowniczy natrafili na ciek wodny. Stacja została zalana, woda wymyła m.in. grunt pod tunelem Wisłostrady. Ruch w tunelu został zamknięty; kierowcy korzystają z objazdów.

"Teren jest zabezpieczony, wygrodzony, monitorowany. Stan na budowie stacji Powiśle jest stabilny, nic nowego się nie dzieje, co by uzasadniało kontrolę. Czekamy na wyniki ekspertyz" - powiedział PAP zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Adam Jędraś.

Jędraś zaznaczył, że w związku z awarią nadzór budowlany wstrzymał roboty budowlane przy podziemnym łączniku północnym części wschodniej stacji Powiśle z częścią zachodnią tej stacji oraz przy części zachodniej. "Nie wstrzymuje się zaś prowadzenia prac przy części wschodniej, ponieważ korpus wykonanej części wschodniej stacji metra jest odrębną, niezależną i niepołączoną - zarówno z dotychczas zrealizowaną częścią zachodnią stacji, jak i łącznikiem-konstrukcją" - napisano w postanowieniu nadzoru budowlanego dot. stacji Powiśle przekazanym PAP.

Nadzór budowlany zwrócił się do Metra Warszawskiego o przygotowanie aktualnej oceny sytuacji, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej oraz rozwiązań, które umożliwią kontynuowanie prac. "To standardowa procedura w takich sytuacjach. Metro Warszawskie ma na to zgodnie z przepisami 30 dni" - powiedział Jędraś.

Powiedział, że prace na tej części stacji Powiśle, gdzie budowa została wstrzymana, będą mogły wrócić po decyzji nadzoru budowlanego. "Wykonawca opracowuje rozwiązanie, natomiast formalnie, musi zaakceptować je nadzór" - powiedział. Dodał natomiast, że mogą być prowadzone tzw. prace zabezpieczające.

Pytany o pojawiające się w mediach hipotezy, że do awarii mogły przyczynić się błędy podczas budowy tunelu Wisłostrady w latach 2001-2003, powiedział, że "na dziś trudno to stwierdzić". "Zobaczymy, co wykażą ekspertyzy, być może zajdzie potrzeba, by przejrzeć także dokumentację dotyczącą budowy tunelu Wisłostrady" - zaznaczył.

Badania na stacji Powiśle prowadzi wykonawca - AGP Metro Polska. Jak powiedział rzecznik konsorcjum Mateusz Witczyński, ich druga tura - za pomocą fal dźwiękowych - rozpocznie się w środę wieczorem lub w czwartek. Powiedział, że badanie ma pomóc określić źródło i przebieg wycieku. Wcześniej grunt badano za pomocą georadaru i fal radiowych. Witczyński poinformował, że badanie wykonuje firma IMG Monitoring.

Z kolei w ratuszu pracuje zespół, który zajmuje się sytuacją wynikłą w związku z awarią. Prezes spółki Geoteko prof. Wojciech Wolski powiedział PAP, że w piątek odbędzie się spotkanie zespołów ekspertów: Politechniki Warszawskiej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i Instytutu Techniki Budowlanej oraz Geoteko z prezesem Metra Warszawskiego Jerzym Lejkiem. "Będziemy rozmawiać o ustaleniach i dalszych krokach dotyczących stacji Powiśle" - powiedział Wolski.

Zgodnie z projektem tunel II linii metra będzie przebiegał 7-8 metrów pod dnem Wisły i będzie miał długość 600 m. Wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz powiedział, że tunel poprowadzony pod dnem Wisły jest jedyną opcją, gdyż zmiana projektu zamknęłaby inwestycję na kilka lat. Tunel połączy stację Powiśle ze stacją na prawym brzegu Wisły - Stadion. Stacja Powiśle składa się z czterech kondygnacji i - obok stacji Nowy Świat i Świętokrzyska - należy do najgłębszych konstrukcji II linii warszawskiego metra.

Podczas awarii na stację wlało się 6 tys. m sześc. wody; następnie stację zalano, by zrównoważyć ciśnienie i jednocześnie uniemożliwić dalsze wymywanie gruntu. Nie przerwano prac na pozostałych odcinkach budowy. Natomiast w związku z awarią tarcze "Wisła I" i "Wisła II" być może zaczną prace nie od drążenia tunelu pod Wisłą, ale od krańcowej stacji w prawobrzeżnej części Warszawy - od Dworca Wileńskiego. Tunele drążą obecnie dwie z czterech tarcz TBM. Pierwsza z nich "Anna" przekopała 1048 m tunelu i znajduje się wewnątrz stacji rondo ONZ, z kolei "Maria" - 670 m.

Centralny odcinek II linii kolejki będzie miał długość 6,1 km. Siedem stacji (rondo Daszyńskiego, rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion, Dworzec Wileński) zostanie wydrążonych na głębokości od 13 do 23 metrów. Choć początkowy harmonogram budowy centralnego odcinka II linii przewidywał rozpoczęcie drążenia tuneli na początku ubiegłego roku, oficjalny termin zakończenia budowy (październik 2013 r.) dotychczas nie uległ zmianie. II linia metra jest budowana w systemie "Projektuj i buduj".