Jak podaje prezydencka kancelaria, Komorowski zdecydował się na podpisanie tej ustawy, ponieważ istnieje pilna potrzeba rozwiązania palącego problemu społecznego, jakim jest trudna sytuacja firm poszkodowanych przy wykonywaniu kontraktów na budowę dróg i autostrad realizowanych przez GDDKiA.

Reklama

Jednocześnie, mając na uwadze wątpliwości natury konstytucyjnej, Bronisław Komorowski zdecydował o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z art. 32 (zasada równości) oraz z art. 64 ust. 1 i 2 (równa ochrona praw majątkowych) ustawy zasadniczej - poinformowała prezydencka kancelaria.

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych została przyjęta przez Sejm 28 czerwca.

Zakłada ona, że małe i średnie firmy, a także mikroprzedsiębiorstwa, które pracowały przy budowie autostrad, a nie otrzymały zapłaty za pracę, będą mogły zwrócić się o nią do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. Będzie on mógł wypłacić im pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego, a później będzie je odzyskiwał od wykonawców, którzy nie zapłacili.