Spółki poinformowały w piątek komunikatach, że umowa kredytu została wypowiedziana z uwagi na zagrożenie upadłością kredytobiorcy.

Reklama

Należność banku na dzień 11 czerwca 2012 r. wynosiła 161.581.887,64 zł.

Wspomniana umowa kredytowa została zawarta pomiędzy bankiem Pekao a Hydrobudową jako kredytobiorcą oraz PBG i Aprivią jako dłużnikami solidarnymi.

13 czerwca rzeczniczka Sądu Okręgowego w Poznaniu Joanna Ciesielska-Borowiec poinformowała PAP, że Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość PBG z możliwością zawarcia układu. Dodała, że nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie Aprivii. Dwa dni wcześniej Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowił natomiast o ogłoszeniu upadłości Hydrobudowy z możliwością zawarcia układu.

W ubiegłym tygodniu zarządy PBG, Hydrobudowy i Aprivii, spółek należących do grupy PBG, podjęły uchwały o złożeniu wniosków o ogłoszenie upadłości układowej. Spółki podały, że bezpośrednią przyczyną decyzji były przeciągające się rozmowy z bankami na temat finansowania grupy.

Niedawno PBG otrzymało od banku Pekao wypowiedzenie umowy kredytu z 2009 r., a osiem spółek z grupy PBG otrzymało od Raiffeisen Bank Polska zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy o limit wierzytelności z 2007 r. Obie umowy zostały wypowiedziane w związku ze stwierdzeniem przez banki zagrożenia upadłością kredytobiorcy.

PBG i spółki zależne otrzymały zaś niedawno od Nordea Bank Polska, BZ WBK, HSBC, Raiffeisen Bank Polska i BGŻ wypowiedzenie umów kredytowych, a fundusze PKO TFI i KBC TFI zażądały natychmiastowego wykupu obligacji PBG wraz z odsetkami, przy czym PKO TFI wezwało do wykupu obligacji o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł plus odsetki.

W ubiegłą środę umowy kredytowe wypowiedziały PBG banki: HSBC Bank Polska, BGŻ, ING Bank Śląski oraz Polski Bank Przedsiębiorczości.

Reklama

Grupa PBG zajmuje się m.in. inwestycjami infrastrukturalnymi, w tym budową dróg i autostrad, inwestycjami energetycznymi i paliwowymi. Konsorcjum Hydrobudowa-PBG-Alpine była głównym wykonawcą Stadionu Narodowego.