Jak poinformowała GDDKiA, zasadnicze prace na jezdni głównej trwały dwa lata. - Obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe na drogach równoległych i obiektach biegnących nad trasą, nie powodujące utrudnień w ruchu na jezdni głównej - poinformowała Dyrekcja.

Reklama

Celem inwestycji było dostosowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku o długości 7,1 km - od węzła "Modlińska" do węzła "Piłsudskiego" w Markach - do parametrów drogi ekspresowej.

To jeden z etapów przebudowy drogi krajowej nr 8 od Al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej. Inwestycja przewiduje przebudowę m.in. 5 węzłów drogowych (Modlińska, Marywilska, Łabiszyńska, Nowo-Wincentego, Piłsudskiego).

W ramach tej inwestycji nastąpi wyburzenie 11 wiaduktów, odbudowanie i zbudowanie 21 wiaduktów, wyremontowanie kolejnych 13, budowę dróg równoległych i ciągów pieszo-rowerowych oraz 6,5 km ekranów akustycznych - poinformowała Dyrekcja.