Spółka Bogl a Krysl - bez względu na sytuację prawną i finansową DSS - realizuje w sposób niezakłócony prace na odcinku C autostrady A2. Roboty są prowadzone w trybie kilkuzmianowym, 7 dni w tygodniu. Bogl a Krysl zakłada terminowe zakończenie inwestycji, dzięki mocnej kondycji finansowej i w oparciu o potencjał kadrowy oraz zaplecze technologiczne, którym dysponuje" - napisano w przesłanym w poniedziałek PAP komunikacie spółki.

Reklama

Bogl a Krysl zapewnia, że budowa 20-kilometrowego odcinka C autostrady A2 między Strykowem a Konotopą jest kluczową inwestycją firmy na terenie Polski. "Jesteśmy przekonani, że dalsze prace - prowadzone na odcinku C autostrady A2 - zostaną zrealizowane zgodnie z terminami zatwierdzonymi przez GDDKiA. Zamknięcie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2012 roku" - napisano w oświadczeniu.

Dolnośląskie Surowce Skalne złożyły na początku kwietnia do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Spółka informowała wówczas, że bezpośrednie przyczyny niewypłacalności wynikają z zaangażowania w realizację projektów drogowych, w szczególności projektu budowy autostrady A2.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kilkakrotnie zapewniała, że wniosek o upadłość firmy DSS nie wstrzymuje budowy odcinka C na autostradzie A2 Stryków-Konotopa.

Konsorcjum DSS i Bogl a Krysl przejęło budowę odcinka C autostrady A2 po tym, jak GDDKiA odstąpiła od umowy z chińskim konsorcjum Covec. Nowi wykonawcy zobowiązali się ukończyć autostradę do października 2012 r., z tym że miała ona być przejezdna jeszcze przed Euro 2012.

Reklama

Bogl a Krysl został generalnym wykonawcą odcinka C na A2 i liderem konsorcjum w połowie marca 2012 roku. Wówczas podpisano aneks do umowy, na mocy którego spółka Bogl a Krysl została liderem konsorcjum, którego członkiem nadal pozostaje DSS. Choć formalnie DSS pozostaje w konsorcjum, to zakres wykonywanych przez tę spółkę prac został zredukowany. Budową zajmuje się więc wyłącznie lider konsorcjum i jego podwykonawcy, a DSS jest jedynie dostawcą kruszyw.