Adwokat Agnieszka Szczodra-Hajduk
odpowiedzialna za Praktykę Prawa Pracy w Kancelarii Hogan Lovells

Odpowiedzialne zarządzanie personelem, uczciwe i etyczne zachowania pracodawcy i pracowników przynoszą obopólne korzyści. Warto o nie zadbać i promować kulturę społecznej odpowiedzialności we wszystkich procesach związanych z zatrudnieniem: od przejrzystych zasad rekrutacji, zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy, dbanie o równowagę między życiem prywatnym a zawodowym pracowników, po jasne zasady rozwoju i awansu aż po uczciwe zasady rozstawania się z podwładnymi.

Społeczna odpowiedzialność firmy motywuje podwładnych


Mimo że pracodawca i pracownik są po dwóch przeciwnych biegunach zatrudnienia, nie muszą i nie powinni ze sobą walczyć. W interesie obu stron jest ułożenie relacji w taki sposób, by szef był zadowolony z pracy podwładnych, realizował założenia biznesowe, rozwijał firmę, a jednocześnie motywował pracowników i przyczyniał się do ich zawodowego i osobistego wzrostu. Nie ma wątpliwości, że etyczne zachowania pracodawcy wpływają na korzystny wizerunek firmy i jej reputację. A to z kolei przyciąga talenty, którym nie jest wszystko jedno, gdzie będą zdobywać doświadczenie zawodowe i jaką organizację będą reprezentować. Praca w firmie kierującej się zasadami społecznej odpowiedzialności daje większą satysfakcję i przekłada się na wzrost zaangażowania jej członków. Wydaje się, że szczególnie młodsze pokolenia pracowników, dopiero wchodzące na rynek pracy, cenią sobie zatrudnienie w miejscach, w których nie myśli się o bezwzględnym zwiększaniu zysków. Młodzi chcą się przyczyniać do korzystnych zmian w społeczeństwie i środowisku, lokalnie i globalnie. Firma, która propaguje społeczną odpowiedzialność biznesu budzi zaufanie podwładnych i zachęca tych najbardziej wartościowych do poczucia się jej częścią i dążenia do rozwoju zawodowego i osobistego w przyjaznym środowisku pracy.

Przejrzysta rekrutacja i rzetelne CV

Odpowiedzialne zarządzanie ludźmi zaczyna się już na etapie rekrutacji. Pracodawca powinien uczciwe przedstawić swoje oczekiwania co do poszukiwanego pracownika, wymagane kwalifikacje i kompetencje, zakres obowiązków, charakter zadań. W ten sposób kandydat będzie mógł uzyskać wiarygodne informacje na temat charakteru pracy. Pozwoli to zrewidować jego wyobrażenia, przeanalizować umiejętności, a następnie świadomie zdecydować, czy ubiegać się o dane stanowisko, czy nie. Przekłamana oferta szybko zrodzi frustrację pozyskanego pracownika i nie zatrzyma go na długo w firmie.
Z kolei pracownik, który przedstawia swoje kwalifikacje i kompetencje w sposób uczciwy, ale też wskazuje na obszary, które wymagają poprawy, bez wprowadzania pracodawcy w błąd co do posiadanych umiejętności, oszczędza sobie niepotrzebnego stresu związanego z podjęciem niewłaściwego zatrudnienia i ponownym poszukiwaniem pracy.

Firma, która propaguje społeczną odpowiedzialność biznesu budzi zaufanie podwładnych i zachęca tych najbardziej wartościowych do poczucia się jej częścią i dążenia do rozwoju zawodowego i osobistego w przyjaznym środowisku pracy”.

Transparentność
Społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się też w transparentności, która pozwala uniknąć wielu problemów wynikających z braku informacji na temat zasad funkcjonowania firmy. Nie chodzi tu tylko o merytoryczny zakres obowiązków, strukturę i schemat raportowania, ale również o wartości i zasady, których przestrzeganie jest szczególnie ważne w danej organizacji. Takimi wartościami są równe traktowanie zatrudnionych, zakaz dyskryminacji, zasady zgodności, polityka różnorodności, działalność charytatywna. Brak pełnego przepływu informacji i transparentności powoduje niedoinformowanie pracowników, wywołuje demotywacje, poczucie niepewności i zagrożenia.

Ochrona własności
Z uwagi na powyższe warto poświęcić czas na zapoznanie pracownika z przyjętymi politykami i wyjaśnienie, jakie zachowania są pożądane, a jakie eliminowane. Dobrze jest już na samym początku zatrudnienia uzmysłowić pracownikowi, jak ważna jest dla firmy ochrona jej własności, intelektualnej i materialnej, czyli wszystkiego, co do niej należy: doświadczenia, know how, danych, sprzętu, materiałów itp. Warto podkreślać, że wszelka własność pracodawcy wymaga poszanowania i może być wykorzystywana tylko w celach związanych z działalnością gospodarczą firmy, udostępnianie jej osobom trzecim czy wykorzystywanie do celów prywatnych będzie konsekwentnie zwalczane przez pracodawcę. W kontekście samochodów służbowych dobrą praktyką jest wprowadzenie polityki regulującej zasady używania aut, stosowanie jej postanowień, a w przypadku naruszeń dawanie podwładnym jasnego sygnału, że takie zachowania zostały przez pracodawcę zauważone, są nieakceptowalne i podlegają określonym sankcjom.

Pracodawca, który wymaga należytego wykonywania obowiązków, poświęcania czasu pracy na obowiązki służbowe, pełnego zaangażowania, ale jednocześnie rozumie nagłe sytuacje życiowe, zachęca pracowników do koleżeńskiej pomocy i wzajemnego wsparcia, buduje przyjazną atmosferę pracy i zyskuje na atrakcyjności. Ludzie chcą pracować w takich miejscach i budować wspólny sukces”.

Dialog zamiast konfliktu interesów


Warto też wprowadzić oceny roczne, podsumowujące sukcesy pracowników i osiągnięte cele oraz elementy, które wymagają poprawy. Jeszcze ważniejsze jest bieżące komunikowanie pracownikom, czy we właściwy sposób wykonują obowiązki, na co muszą zwrócić większą uwagę, a w jakim zakresie ich praca spełnia, czy nawet przerasta oczekiwania pracodawcy.
Wydaje się, że właśnie zapewnienie dialogu na linii pracodawca – pracownik jest jednym z najważniejszych elementów odpowiedzialnego zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie pokazuje, że organizacje, w których wysłuchuje się sfrustrowanego podwładnego, rozwiązuje konflikty, rozmawia z odchodzącymi pracownikami, zyskują cenne spostrzeżenia, które mogą wykorzystać do poprawy funkcjonalności procesów wewnętrznych.
Wysłuchanie pracownika nie jest prostą umiejętnością. Wymaga cierpliwości, odpowiedniego nastrojenia się do jego potrzeb i problemów. Jednak życzliwa rozmowa otwiera pracowników, budzi zaufanie i w konsekwencji poprawia motywację do pracy. Pracodawca, który wymaga należytego wykonywania obowiązków, poświęcania czasu pracy na obowiązki służbowe, pełnego zaangażowania, ale jednocześnie rozumie nagłe sytuacje życiowe, zachęca pracowników do koleżeńskiej pomocy i wzajemnego wsparcia, buduje przyjazną atmosferę pracy i zyskuje na atrakcyjności. Ludzie chcą pracować w takich miejscach i budować wspólny sukces.

Dbanie o dobre relacje
Dobre relacje pomiędzy przełożonymi i pracownikami przyczyniają się do sukcesu biznesu. Podwładni, który widzą, że firma inwestuje w rozwój pracowników, czują się docenieni i są w stanie dać z siebie więcej. Bycie częścią organizacji z wartościami, która dba o dobre praktyki, wykazuje się wrażliwością społeczną, wymaga nie tylko od pracowników, ale i od siebie, ciągle się doskonali i odpowiada na potrzeby zatrudnionych, zwiększa satysfakcję i efektywność pracy. Zadowoleni podwładni pracują lepiej.


Powyższe tematy będą szczegółowo omawiane podczas XI Ogólnopolskich Targów Motoryzacyjnych i Biznesowych FLEET MARKET 2019*, które odbędą się 20 listopada br. w warszawskiej hali Global EXPO przy ul. Modlińskiej 6D.
Dziennik Gazeta Prawna objął patronat medialny nad targami Fleet Market 2019!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Ogólnopolskie Targi Motoryzacyjne i Biznesowe Fleet Market odbędą się 20 listopada br. w hali Global EXPO w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 6D.
11. edycja targów, tak jak poprzednie, organizowana jest z myślą o przedsiębiorcach, osobach odpowiedzialnych za politykę samochodową w firmach oraz o wszystkich, którzy są obecnymi lub potencjalnymi nabywcami samochodów firmowych i usług flotowych.

Fleet Market to wyjątkowe targi, podczas których biznes spotyka się z motoryzacją. Wśród 8 tysięcy gości obecni są reprezentanci międzynarodowych koncernów, prywatni przedsiębiorcy, w tym również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz przedstawiciele firm z sektora publicznego. Każda z osób odwiedzających targi będzie mogła zobaczyć i porównać ze sobą samochody z różnych segmentów rynkowych. Wiele aut zostanie zaprezentowanych premierowo – po raz pierwszy w Polsce. W tym roku spodziewamy się blisko 16 premier samochodowych, a goście będą mieli okazję zobaczyć blisko 200 nowości motoryzacyjnych, a wśród nich najnowsze modele samochodów osobowych i dostawczych, luksusowe auta z segmentu premium, a także pojazdy ekologiczne - z napędem elektrycznym i hybrydowym.
Importerzy samochodowi przedstawią atrakcyjne oferty finansowania, takie jak leasing, wynajem czy abonament dedykowane właśnie firmom.
Podczas targów Fleet Market swoje produkty przedstawią też niezależne firmy leasingowe, ubezpieczeniowe, koncerny paliwowe oraz sieci zajmujące się serwisowaniem aut.
Fleet Market to również konferencje, panele, debaty z udziałem ekspertów z Polski i z zagranicy. Sporo uwagi poświęcimy analizie nadchodzących w 2020 roku zmian prawnych i podatkowych oraz nowym regulacjom w kodeksie pracy, także w kontekście monitorowania kierowców firmowych w samochodach. Wspólnie z Przewodniczącym Liaison Committee – ACEA, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego – Jakubem Farysiem – przeanalizujemy rynek pojazdów niskoemisyjnych w Polsce oraz zastanowimy się na tym, jak rządowy program udzielania wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu może go zmienić. O napędach przyszłości, jak również o sprzedaży samochodów niskoemisyjnych opowie Dean Bowkett – międzynarodowy ekspert flotowy, dyrektor zarządzający, Bowkett Auto Consulting (BAC).

Targi Fleet Market to wydarzenie zamknięte, organizowane z myślą wyłącznie o przedstawicielach firm, zarówno tych posiadających jeden samochód, który pomaga im w prowadzeniu działalności biznesowej oraz tych, którzy poszukują pojazdów do flot liczących od kilkudziesięciu do kilkuset aut. Wstęp jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularzu zgłoszeniowego na stronie: www.fleetmarket.pl

Szczegóły dotyczące targów, harmonogram konferencji oraz lista premier i nowości motoryzacyjnych, jakie zostaną zaprezentowane podczas targów, na bieżąco są aktualizowane na stronie internetowej www.fleetmarket.pl

Adwokat Agnieszka Szczodra-Hajduk odpowiedzialna za Praktykę Prawa Pracy w Kancelarii Hogan Lovells / Media