Do połowy grudnia gotowy ma być projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę ulicy Piotrkowskiej od pl. Wolności do alei Mickiewicza i Piłsudskiego, który będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę.

Reklama

Na początku przyszłego roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie pierwszego odcinka deptaka - na skrzyżowaniu z alejami Mickiewicza i Piłsudskiego. Prace na tym odcinku mają ruszyć na wiosnę przyszłego roku.

Według przedstawicieli magistratu, projekt ma doprowadzić do tego, że Piotrkowska radykalnie się zmieni. Zakłada on m.in. zmianę nawierzchni z betonowej na granitową. Jezdnia zostanie zwężona, powstaną szersze chodniki z nowymi ławkami i zielenią.

"Kolorystyka powierzchni ulicy będzie bardzo stonowana i elegancka po to, żeby stanowić dobry fundament dla eksponowania architektury kamienic. Również oświetlenie będzie zaprojektowane w taki sposób, żeby jednocześnie oświetlać ulice i kamienice" - zapowiedział w piątek architekt miasta Marek Janiak.

Według niego, cała Piotrkowska będzie miała jednolity charakter, a nie jak obecnie, gdy składa się z różnych stylistycznie odcinków.

Na ulicy pojawią się tzw. obiekty małej architektury m.in. latarnie, ławki, kwietniki, słupy ogłoszeniowe i kioski. Zwiększone zostaną obszary zielone. Ten projekt zostanie zrealizowany w oparciu o wyniki konkursu urbanistyczno-plastycznego "Piotrkowska Obiecana". Zmieni się także model ogródków gastronomicznych, które mieścić się mają w całości na chodnikach.

Reklama

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podkreśliła, że w ramach remontów kamienic w Śródmieściu, na Piotrkowskiej wyremontowano sześć miejskich kamienic. W przyszłym roku do remontu przeznaczone są trzy kolejne i jedno podwórko.

"Staramy się, żeby wszystkie miejskie kamienice na Piotrkowskiej zostały wyremontowane do końca 2013 roku" - dodała Zdanowska.

Przypomniała też, że dla usprawnienia procesu zarządzania popularną "Pietryną" zmieniony został status ulicy (na odcinku od placu Wolności do al. Piłsudskiego) z drogi publicznej na wewnętrzną; będzie on obowiązywał od stycznia 2012 r.

Na remontowanym odcinku deptaka nie będzie ruchu tramwajów. Zachowany zostanie Pomnik Łodzian Przełomu Tysiącleci, złożony z wmurowanych w nawierzchnię ulicy kostek z nazwiskami łodzian. Na swoim miejscu ma pozostać także pomnik Ławeczka Tuwima; na razie nie wiadomo czy pozostałe pomniki-ławeczki zostaną przeniesione w inne miejsca na tej ulicy.

Prace modernizacyjne na ulicy Piotrkowskiej - które obejmą również plac Wolności i przyległe pasaże - mają być prowadzone odcinkami. Całość ma być gotowa najpóźniej na początku 2014 roku.

Według magistratu, Miejska Pracowania Urbanistyczna rozpoczęła też prace nad przygotowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Piotrkowskiej i przyległych kwartałów. Specjalny zespół pracuje też nad opracowaniem programu dot. poprawy estetyki i ujednolicenia nośników informacyjnych na Piotrkowskiej; chodzi m.in. o reklamy i kioski na deptaku.

28 listopada ma zostać natomiast rozstrzygnięty przetarg na świąteczne oświetlenie "Pietryny". Na deptaku pojawi się 77 sześciometrowych choinek i osiem dwudziestometrowych, trójwymiarowych sań ciągniętych przez renifery. Uroczyste uruchomienie oświetlenia ma nastąpić 6 grudnia.